Navigace

Obsah

Vítejte na oficiálních www stránkách městysu Spálov

šeřík

Foto: Veronika Fojtů Demlová


POHÁDKOVÉ POODŘÍ

Větroplach

http://www.pohadkovepoodri.cz/#do-pohadky

VĚTROPLACH


Pozemky pro výstavbu rodinných domů ve Spálově

Dlouhodobým záměrem zastupitelstva městyse Spálov je podpora individuálního bydlení ve Spálově. Jak jsme Vás již informovali byl zpracován projekt „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD na parcelách číslo 3132, 3133 a 3147/3 v k.ú. Spálov". Jedná se o pozemky na Kocandě, vpravo za stávající zástavbou směrem na Luboměř.

Projekt je navržen a rozdělen na dvě funkční i časové etapy:
I. etapa - zasíťování lokality pro 6 rodinných domů (parcela 1- 6),
II. II. etapa - zasíťování lokality pro 9 rodinných domů (parcela 7- 15)
Kupní cena kompletně zasíťovaného pozemku je stanovena na základě znaleckého posudku ve výši 230,- Kč/m2.
C.1-SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
C.2-CELKOVÝ SITUAČNÍ A KOORDINAČNÍ VÝKRES
 

 

 

 

 

 

 

Adresa:                 
Městys Spálov     
Spálov 62                       
742 37 Spálov

IČ: 00298387
DIČ: CZ00298387
ID datové schránky rf3bbdf
Aktuality
TERMÍNY SVOZU TKO V MĚSTYSI SPÁLOV PRO LETNÍ OBDOBÍ NA ROK 2019  
DUBEN 02. 16.  a  30.
KVĚTEN 14.  
ČERVEN 04. 25.
ČERVENEC 16.  
SRPEN 06. 27.
ZÁŘÍ 17.  
ŘÍJEN 08. 29.

popelnicové lístky

Pozvánka na DEN DĚTÍ

den dětí

Štěpky, kompost

mezinárodní cvišení

MSK

21. - 29. 5. 2019

Pozvánka na 4. jednání valné hromady MO

Úřední deskaZobrazit více

17. 5. - 25. 6. 2019

Záměr prodeje pozemků

Úřední deskaZobrazit více

1. 6. 2019

DEN DĚTÍ

Kalendář akcíZobrazit více

9. 5. - 25. 6. 2019

Záměr směny pozemků

Úřední deskaZobrazit více

7. - 25. 5. 2019

Oznámení o době a místě konaná voleb do Evropského parlamentu

Úřední deskaZobrazit více

6. - 22. 5. 2019

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2019

Rozpočtové opatření č. 4

Úřední deskaZobrazit více

6. 5. 2019

schválený závěrečný účet za rok 2018

Úřední deskaZobrazit více

2. 5. 2019

Poděkování SDH Spálov

Informace úřadu městyseZobrazit více

29. 4. - 30. 5. 2019

Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné

Úřední deskaZobrazit více

26. 4. - 27. 5. 2019

FÚ pro MSK - Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadných předpisných seznamů k dani nemovitých věcí na rok 2019

Úřední deskaZobrazit více

18. 4. 2019

Závěrečný účet za rok 2018 DSO SOMPO 2016

Úřední deskaZobrazit více

11. 4. - 25. 5. 2019

Jmenování zapisovatelky okrskové volební komise

Úřední deskaZobrazit více

10. 4. 2019

Rozpočtové opatření č. 3

Úřední deskaZobrazit více

10. 4. - 25. 5. 2019

Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise

Úřední deskaZobrazit více