Spálov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Usnesení zastupitelstva

S ohledem na ochranu osobních údajů byl v souladu se
zákonem na ochranu osobních údajů text zveřejňovaného usnesení (zápisu) upraven.


Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 20.04.2021

Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov (112.83 kB)

příloha č. 1 - FIN 2-12 M (474.62 kB)

Příloha č. 2 Inventarizační zpráva za rok 2020 (153.04 kB)

příloha č. 3 - ZŠ - Závěrečná zpráva o hospodaření (299.22 kB)

příloha č. 4 - Obecně závazná vyhláška z pobytu č.1/2021 (220.32 kB)


Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 16.02.2021

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov (121.49 kB)

příloha č. 1 RO č. 12 (201.2 kB)

příloha č.2 - Zápis o dílčí kontrole hospodaření městyse Spálov (475.88 kB)

příloha č. 3 - Zápis kontrolního výboru (426.77 kB)


Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 25.1.2020

Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova (57.56 kB)

aktualizace dokumentu Program obnovy vesnice městys Spálov 20162020, aktualizace 2021-2022 (1.13 MB)


Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 8.12.2020

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 8.12.2020

příloha č. 1 FIN 2-12M

příloha č. 2 Rozpočtové opatření č. 10

příloha č. 3 Rozpočtové opatření č. 11

příloha č. 4 Plán inventur na rok 2020

příloha č.5 Návrh střednědobého výhledu

příloha č. 6 Zápis z jednání KV

příloha č. 7 OZV č. 1/2020 o stanovení systému shromažďování sběru, přepravy ......

příloha č. 8 OZV č 2/2020 o místním poplatku ze psů

příloha č. 9 OZV č. 3/2020 o místním poplatku z pobytu

příloha č. 10 OZV č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy ......

příloha č. 11 Rozpočet na rok 2021

příloha č. 12 Plán svateb

příloha č. 13 Plán financování obnovy vodovodu

příloha č. 14 dodatek č. 2 k Zásadám tvorby a použití fondu vodohospodářské infrastruktury

příloha č. 15 Stanovy MO

příloha č. 16. Zápis z kontrolního výboru MO 2020


Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 15.09.2020

Usnesení z 13. jednání Zastupitelstva městyse Spálov

příloha č. 1 FIN 2-12M

příloha č. 2 - Opatření starostky č. 21/2020

příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 6

příloha č. 4 - Rozpočtové opatření č. 7

příloha č. 5 - Rozpočtové opatření č. 8

příloha č. 6 - Rozpočtové opatření č. 9

příloha č. 7 -Závěrečný účet za rok 2019 DS SOMPO 2016

příloha č. 8 - Závěrečný účet Mikroregionu Odersko

příloha č. 9 - Zápis kontrolního výboru

příloha č. 10 - Rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Spálov


Usnesení z 12 zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 23.06.2020

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 23.06.2020

příloha č. 1 Návrh závěrečného účtu za rok 2019

příloha č. 2 Směrnice o převodu bytů

příloha č. 3 Kalkulace cen pro stočné

příloha č. 4 RO č. 5


Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 12.05.2020

Usnesení z 11 zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 12.05.2020

příloha č. 1 FIN 1-3

příloha č. 2 RO č. 2

příloha č. 3 RO č. 3

příloha č. 4 RO č. 4

příloha č 5 Zpráva o přezkoumání hospodaření

příloha č. 6 Návrh na vyřazení DDHM

příloha č. 7 ZŠ - Závěrečná zpráva hospodaření r. 2019

Návrh stanov - Společenství vlastníků Spálov


Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 16.03.2020

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 16.03.2020


Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městse Spálov ze dne 25.02.2020

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

příloha č. 1 - Opatření starostky č.14

příloha č. 1 - Opatření starostky č.15

příloha č. 1 - Opatření starostky č.16

příloha č. 1 - Opatření starostky č.17

příloha č. 5 - Rozpočtové opatření č. 11

příloha č. 6 - Rozpočtové opatření č. 1 2020

příloha č. 7 - Odpisový plán městyse na rok 2020

příloha č. 8 - Odpisový plán ZŠ a MŠ

příloha č. 9 KV Mikroregion Odersko

příloha č. 10 - Řád pohřebiště


Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 10.12.2019

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov

příloha č. 1 - rozpočtové opatření č. 10

příloha č. 2 - plán inventur

příloha č. 4. - Fin 2.12-2019

příloha č. 5 - zápis o přezkoumání hospodaření

příloha č. 7. - zápis z jednání finančního výboru

příloha č. 8 - program pro poskytování návratných finančních výpomocí (kotlíkové půjčky)

příloha č. 10 - plán staveb

příloha č.11 - plán financování obnovy kanalizace městyse Spálov

příloha č. 12 - směrnice pro převod bytů, NP.

příloha č. 13 směrnice pro prodej majetku ve vlastnictví městyse Spálov obálkovou metodou


Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 17.9.2019

Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

Příloha č.1 FIN 1-8

Příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 8

Příloha č. 3 - Rozpočtové opatření č. 9 

Příloha č. 4 - Zápis kontrolního výboru


Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 25.6.2019

Usnesení z 6. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

příloha č.1 Fin 1-5

příloha č. 2 Rozpočtové opatření č. 5

příloha č. 3 Rozpočtové opatření č. 6

příloha č. 4 Rozpočtové opatření č. 7

Příloha č. 5 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné


Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 30.4.2019

Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

příloha č. 1                                                    příloha č. 6 - návrh na vyřazení DDHM

příloha č. 2                                                    příloha č. 7 - Účetní závěrka ZŠ

příloha č. 3 - RO č. 2                                    příloha č. 8. - Závěrečný účet za rok 2018

příloha č. 4. - RO č. 3                                   příloha č. 9. - Stanovy MO 2019

příloha č. 5. - RO č. 4


Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 19.3.2019

Usnesení z 4. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova


Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 12.2.2019

Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

příloha č. 1 - Rozpočtové opatření č. 16

příloha č. 2 - Rozpočtové opatření č. 1

Příloha č. 3 - Účetní odpisový plán na rok 2019

příloha č. 4 - Střednědobý výhled 2020-2024

příloha č. 5 - Pravidla rozpočtového provizoria

Příloha č. 6 - Zpráva kontrolního výboru

Příloha č. 7 - Opatření starostky č. 13 - rozpočet ŽŠ+ výhled do 2020

příloha ÚSC 2018

Rozvaha ÚSC 2018

Výsledovka ÚSC 2018

Zápis z jednání finančního výboru

Zpráva o výsledku přezkoumání

FIN 2-12

Inventarizační zpráva za rok 2018


Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 11.12. 2018

Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova

příloha č. 1                             příloha č. 7

příloha č. 2                             příloha č. 8

příloha č. 3                             příloha č. 9

příloha č. 4                             příloha č. 10

příloha č. 5                             příloha č. 11

příloha č. 6


Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 30.10.2018

Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Spálov

příloha


Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 04.09.2018

Usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 04.09.2018

příloha č. 1                        příloha č. 6                   příloha č. 11         

příloha č. 2                        příloha č. 7                   příloha č. 12

příloha č. 3                        příloha č. 8                   příloha č. 13

příloha č. 4                        příloha č. 9

příloha č. 5                        příloha č. 10


Usnesení z 21. zaseání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 29.05.2018

Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 29.05.2018

příloha č. 1                                příloha č. 5

příloha č. 2                                příloha č. 6

příloha č.3                                 příloha č. 7

příloha č. 4


Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 27.2.2018

Usnesení z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 27.2.2018

příloha č. 1                                       příloha č. 5                        příloha č. 9

příloha č. 2                                       příloha č. 6                        příloha č. 10

příloha č. 3                                       příloha č. 7

příloha č. 4                                       příloha č. 8


Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 12.12.2017

Usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva městyse Spálova ze dne 12.12.2017 (181.26 kB)

příloha č. 1                                    příloha č. 5                            příloha č. 9

příloha č. 2                                    příloha č. 6                           

příloha č. 3                                    příloha č. 7

příloha č. 4                                    příloha č. 8


Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 18.10.2017

Usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 18.10.2017

příloha č. 1


Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 12.9.2017

Usnesení z 17 zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 12.9.2017

příloha č. 1                              příloha č. 5

příloha č.2                               příloha č. 6

příloha č. 3                              příloha č. 7

příloha č. 4


Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 20.6.2017

Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 20.6.2017

příloha č. 1                               příloha č. 6

příloha č. 2                               příloha č. 7

příloha č. 3                               příloha č. 8

příloha č. 4                               příloha č. 9

příloha č. 5                               příloha č. 10


Usnesení z 15. zasedeání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne  3.5.2017

Usnesení z 15 zasedání zastupitelstva městyse Spálov ze dne 3.5.2017

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3


Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 7.3.2017

Usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 7.3.2017

příloha č. 1

Příloha č. 2

příloha č.3

příloha č. 5

příloha č. 6


Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 13.12.2016

Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 13.12.2016

příloha č. 1                                          příloha č. 6                

příloha č. 2                                          příloha č. 7

příloha č. 3                                          příloha č. 8

příloha č. 4                                          příloha č. 9

příloha č. 5


Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 18.10.2016

Usnesení z 12 zasedání zastupitelstva městyse Spálova ze dne 18.10.2016

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3


Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 20.9.2016

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne. 20.9.2016

příloha č.1                      příloha č.2 k usnesení č. 291/11/2016

příloha č.2                      příloha č.1 k usnesení č. 298/11/2016

příloha č.3

příloha č.4

 


Usnesení z 10 . zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 21.6.2016

Usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov

příloha č.1

příloha č.2

příloha č.3


Usnesení z 9. zasednání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 17.5.2016

Usnesení z 9 zasedání Zastupitelstva městyse Spálov


Usnesení z 8. zasedání Zastupielstva městyse Spálov ze dne 26.4.2016

Usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov

příloha č. 1

příloha č. 2

příloha č. 3

příloha č. 4

příloha č.5

příloha č.6

 


Usnesení z 7. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 23.2.2016

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva městyse Spálov

  příloha č. 1

  příloha č. 2

  příloha č. 3

  příloha č. 4

  příloha č. 5

  příloha č. 6

  příloha č. 7

  příloha č. 8


Usnesení z 6. zasedání zastupitelstva městyse Spálov ze dne 24.11.2015

zde ke stažení


Usnesení z 5. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 16.9.2015

zde ke stažení


Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 25.8.2015

zde ke stažení


Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 26.5.2015

zde ke stažení


Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 24.2.2015

zde ke stažení


Usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva městyse Spálov ze dne 10.12.2014

zde ke stažení


Usnesení 23. jednání zast. ze dne 11.9.2014.

zde ke stažení


Usnesení 22. mimořádné zasedání 17.7.2014.

zde ke stažení


Usnesení 21. jednání zast. ze dne 5.6.2014.

zde ke stažení


Usnesení 20. jednání zast. ze dne 7.3.2014.

zde ke stažení


Usnesení 19.jednání zast. dne 5.12.2013.

zde ke stažení


Usnesení 18. jednání dne 26.9.2013.

zde ke stažení


Usnesení 17. jednání dne 27.6.2013.

zde ke stažení

Usnesení 16. jednání dne 6.6.2013.

zde ke stažení


Usnesení 15. jednání 7.3.2013.

zde ke stažení


Usnesení 14. jednání 13.12.2012.

zde ke stažení


Usnesení 13. jednání 18.10.2012.

zde ke stažení


Usnesení 12. jednání 31.7.2012.

zde ke stažení


Usnesení 11. jednání 28.6..2012.

zde ke stažení


Usnesení 10. jednání zast. dne 17.5.2012.

zde ke stažení