Spálov - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Územní plán

Územní plán

 

Dne 8.12.2020 vydalo Zastupitelstvo městyse Spálov Změnu č. 1 Územního plánu Spálov formou opatření obecné povahy. V souladu se stavebním zákonem bylo po vydání Změny č. 1 Územního plánu Spálov zajištěno vyhotovení úplného znění Územního plánu Spálov po vydání Změny č. 1.

Do Změny č. 1 Územního plánu Spálov a Úplného znění Územního plánu Spálov po vydání Změny č. 1 lze nahlížet na Úřadě městyse Spálov a na Městském úřadě Odry, Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odkaz na webové stránky města Odry:

http://www.odry.cz/uzemni-plan-spalov/ds-13453/archiv=0