Městys Spálov
Spálov

Blízké okolí

Poutní místo Panny Marie ve Skále

Poutní místo se nachází 2,4 kilometru severně od Spálova a 1,9 km od železniční zastávky Heřmánky na pravém břehu Odry. Není zde žádná svatyně, ba ani kaplička. Zato příroda obklopila toto tajuplné místo zvláštním mystickým půvabem. Chrámovou klenbu nahrazují košaté koruny buků a javorů, kněžiště vždy s bohatě ozdobeným oltářem tvoří skalní stěna s nehlubokou jeskyňkou, v níž stojí soška Bohorodičky, přístupná po krátkém kamenném schodišti. Vedle jeskyňky se nachází polokruhová terasa s kamennou podezdívkou a dřevěným zábradlím ke konání poutních bohoslužeb. Na terasu se vstupuje po pětistupňovém schodišti, na jehož pravé straně stojí kruhový podstavec s kamennou nádobou, do níž vtéká kovovou trubkou voda z jeskyně. Svažité prostranství zabezpečuje zděný kamenný břeh, přecházející v horní části do ochranné zídky, podél níž jsou rozmístěné lavičky.

Podle lidové pověsti prý vzniklo poutní místo Panny Marie ve Skále na základě zázračného uzdravení na smrt vysíleného vojáka z konce třicetileté války v době švédských nájezdů (1642-1648). Zmírající voják se vroucně modlil k Panně Marii o záchranu. Ta ho vyslyšela a voják se uzdravil pramenem vody, který vytryskl ze zdejší skalní jeskyňky. Zpráva o zázračném uzdravení vojáka se roznesla brzy po celém okolí. Odevšad přicházeli lidé ke Skále, aby v posvátném vytržení postáli u tajemné rokle. Pak se zde objevil tajemný obraz Panny Marie, k němuž „odedávna se koná každý rok procesí“, jak zní ohláška ze dne 7. září 1851. Protože byli lidé přesvědčeni o léčivých účincích zdejší vody, postavila zde spálovská vrchnost vanové lázně pro vodoléčbu. Tyto lázně jsou písemně doloženy již k roku 1848 a léčil v nich vrchnostenský lékař-ranhojič Vavřinec Tichý, jehož pomník je zazděn ve zdi sakristie spálovského kostela. Zanedlouho na to v roce 1852 nechala spálovská vrchnost postavit u lázní malou hospodu a jejím prvním hospodským byl Josef Böss, bývalý panský sluha a stolař na spálovském zámku. Dřevěné vanové lázně zničil později požár a nebyly již obnoveny. 

Bössova dcera Marie, provdaná Futschiková, nechala zhotovit kamennou sochu Panny Marie s dítětem v náručí, kterou se nahradil původní obraz Panny Marie. Socha byla vytesána v kamenosochařské dílně v obci Gurewa v polském Haliči.

Skalní útvary

Petrova skála

Naše pozvání na výlet směruje ke Spálovu, k prohlídce Petrovy skály. Když auto zaparkujete na cestě z Oder na Potštát, poblíž odbočce na Spálov, můžete se v zimě vydat na malou procházku s velkými zážitky. Podél hlavní cesty je vyšlapaná cestička - v dnešních dnech nemůžete minout, dále cestičkou v korytu potoka a po 15 minutách jste u cíle, druhá možnost je dojít ze Spálova. Petrova skála je komorová břidličná dobývka, pro běžného turistu po většinu roku ne příliš zajímavá. Její atraktivita stoupá v mrazivých dnech, kdy ze stropu a ze dna jeskyně vyrůstají ledové rampouchy různých velikostí, forem a tvarů. Objevují se i tzv. ledové záclony a mnohé další útvary. Letošní dlouhotrvající mrazy již stihly vytvořit impozantní ledovou výzdobu. Nezapomeňte své zraky také zvednout na strop komory, námrazy na břidlici, to je nádhera! 

Velice prosím, hlídejte své ratolesti a domácí mazlíčky ať ledovou výzdobu neponičí. Ať se mohou chodit potěšit nadšenci i v dalších dnech. Jak známe Petrovu skálu, ještě letos neřekla poslední slovo. Pravá nádhera nás čeká v únoru, ale nechme se překvapit.

1Petrova skála sloužila k těžbě břidlice. Petrovu skálu tvoří jeskyně s půdorysem 8x9m a výškou 5 metrů. Vlivem svisle orientovaných vrstev břidlice vytváří prosakující voda v jeskyni za příznivých mrazivých podmínek koncem zimy nádherná ledová seskupení krápníků všech druhů: stojatých stalagmitů, visících stalaktitů a spojených stalagnátů.

Skaliska nad Učišníkovským a Častochovským potokem vystupují na zalesněných svazích jako rozsáhlé masy kamene, místy souvislé, místy rozpadající se. Na ně navazuje kamenné moře Častochov, vytvářející na lesním úbočí široké suťové pole balvanů, vzniklé mrazovým zvětráváním hornin s hlavním podílem slepenců. 

2Štola v Pekle vznikla z těžby břidlice na střešní krytinu. Měří dvacet metrů a do výšky má čtyři metry. Ve štole našla úkryt početná netopýří kolonie. 

 

Památný strom-klen

Javor klen ukončuje krátkou jednostrannou alej za Příhonem podél travnaté cesty s osmnácti javory. 
Javor klen (Acer pseudoplatanus), byl vyhlášen v roce 1981 za chráněný přírodní výtvor s označením „Spálovský klen“. Jeho stáří je odhadováno na tři sta let, obvod kmene ve výšce 1,3m vykazuje 4,36m, což odpovídá kruhu o průměru 1,39m. Masivní točitý kmen se ve výšce tří metrů bohatě rozvětvuje do rozložité koruny o šířce okolo 22metrů a výšce 19metrů.


Fotografie turistů 

http://kapsik.rajce.net/2017.02.25_Jakubcovice_n._O.-Svedska_skala-Spalov-Petrova_skala-Udoli_Suche-Lubomer-Hermanky

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu