Městys Spálov
Spálov

Knihovna

Obecní knihovna ve Spálově je na MK ČR zaregistrována v roce 2002 pod evidenčním číslem 3762/2003, jedná se o neprofesionální knihovnu. Knihovnou pověřenou výkonem regionálních funkcí je Městská knihovna v Novém Jičíně, která poskytuje obecní knihovně metodickou, poradenskou i vzdělávací činnost, tvorbu výměnných knihovních fondů a jejich cirkulaci, spolupráci při zpracování projektů a grantů.

  • Umístění: přízemí budovy Úřadu městyse Spálova č.p. 62
  • Vedoucí  knihovny: Jana Tillová 
  • Provozní doba: středa  - 14.00 - 18.00 hodin

Poplatek za půjčovné knih je stanoven na celý rok:

  • dospělí 40,- Kč
  • děti 10,- Kč
  • důchodci 20,- Kč

Městys každým rokem investuje nemalou částku na zakoupení nových knih pro děti i pro dospělé. 
V knihovně jsou dvě sestavy PC napojené na internet. Jedna sestava je výpůjční a jedna sestava pro potřeby návštěvníků, k dispozici je laserová černobílá tiskárna. Poskytování internetu je zdarma v uvedenou provozní dobu. 
Občané mohou využít široké nabídky knih různého žánru a získat nové informace z nabídky internetu.

E-mail: knihovnaspalov@seznam.cz

Megaknihy.cz

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu