Městys Spálov
Spálov

O sboru dobrovolných hasičů

K založení sboru dobrovolných hasičů ve Spálově došlo na začátku roku 1896, u zrodu spálovského sboru stál vlastenecký učitel Emilian Řezač. Záhy po založení sboru se rozšiřuje jeho členská základna o přispívající členy, záznam z 1. dubna 1909 jich uvádí 40, z toho tři ženy. Vypuknutí první světové války v roce 1914 způsobilo hasičskému sboru velkou krizi, většina hasičů musela odejít na frontu, úlohu ve sboru převzaly povinně ženy na základě vládního nařízení. Po válce hlavní činnost sboru spočívala v praktickém cvičení a ve schůzích poradních a vzdělávacích, rovněž účast na církevních obřadech se stala samozřejmostí.
První motorovou stříkačku o výkonu 900 litrů za 22 500 korun pořídil sbor 1. června 1936. Za II.světové války byl spálovský sbor začleněn do XII. župy německé v Odrách a podléhal krajskému vedení v Novém Jičíně. Koncem druhé sv. války došlo k zásadní změně činnosti sboru, která byla rozšířena o veřejně prospěšnou činnost ( brigády, obnova vesnice ) a zapojení mládeže. 

Vybavení sboru hasební technikou. V prvopočátku měl sbor trakařovou stříkačku, poté přibyla ruční dvoukolová stříkačka. Po I. sv. válce byla zakoupena osmimužná vozová stříkačka, v roce 1936 si sbor pořídil první motorovou stříkačku a po válce ještě další, které byly v roce 1972 nahrazeny pojízdným stříkačem s výkonem 1200 l za min. V roce 1975 získal sbor automobilní stříkačku Škoda 706 RTHP CAs, opatřenou cisternou na 2500 litrů. 

V současné době má sbor 79 členů.

Složení výboru:  

 • starosta: Jiří Kaňa
 • náměstek: Jiří Šustek velitel
 • velitel: Radovan Maršálek
 • zástupce velitele: Miroslav Neumann
 • jednatel: Emilie Sidonová
 • hospodář: Iveta Chládková
 • kulturní referent: Renáta Šustková
 • strojník: Radim Horáček
 • referent prevence: Tomáš Horáček
 • revizor účtů: Pavel Kubica
 • správce budov: Josef Neumann                   

Městys Spálov má na základě zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně dle § 29 odst. 1 písm. a) zřízenou jednotku sboru dobrovolných hasičů – kategorie JPO III, která plní prioritně úkoly na úseku požární ochrany a ochrany obyvatelstva dle § 70 zákona o požární ochraně.

Současné technické vybavení:  

 • elektrocentrála – 3,5 kw
 • plovoucí čerpadlo – výkon 1 200 litrů / min
 • přetlakový ventilátor – k odvětrávání prostoru zasaženého požárem
 • dýchací technika
 • skládací žebřík – 3 dílný
 • CAS 25 LIAZ - zásahové vozidlo s cisternou 2500 litrů
 • FORD TRANSIT - dopravní automobil pro přepravu 9 osob s požárním přívěsem.

SDH velmi aktivně působí v obci při pořádání kulturních a společenských akcí.
V únoru zakončují dobu masopustní tradičním voděním medvěda po vsi, při kterém medvěd s průvodem masek navštíví každou chalupu a popřeje občanům veselé Končiny, večer je na programu pochovávání basy, při kterém se vtipnými slogany hodnotí celoroční dění v obci. Další tradicí je stavění a kácení máje a oslavy sv. Floriána - patrona hasičů. V letním období pořádají taneční zábavy a zapojují se do akcí pořádaných společně s městysem – Den dětí, hodové odpoledne.
Velmi oblíbený je prázdninový pobyt hasičů s dětmi na Něčíně. V září se koná hasičská soutěž O pohár starostky. Pro děti je dále organizována Mikulášská nadílka a rok je ukončen tradiční Štěpánskou zábavou, s velkou účastí návštěvníků.

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu