Městys Spálov
Spálov

Farní budova

Původní farní budova bylo dřevěné, přízemní stavení, které již zchátralé dal farář Antonín Chalupa někdy před rokem 1764 opravit a zvýšit o jedno poschodí. Ke stavení dal přistavět domeček pro kaplana. „Hospodářské části fary – stodola, maštal pro dva koně a chlév pro čtyři krávy – jsou dřevěné a na spadnutí“, uvedl Chalupa ve visitační zprávě z roku 1764. Není se co divit, když se na faře dlouho nehospodařilo a jen z povinnosti se chovaly dvě „železné“ krávy. V roce 1774 byla nově postavena přední část fary i s klenutými sklepy. Stavba stála 84 zlatých, z toho farář dal 40 a luboměřský kostel 44 zlaté se souhlasem biskupské konzistoře. V roce 1866 byla farní budova podruhé znovu vystavěna do dnešní podoby. 

Zásadní rekonstrukce fary byla započata i ukončena za působení faráře  Mgr.Kamila Víchy.
Práce na opravě fary byly zahájeny v druhé polovině září roku 2004. Byly vyměněny okna, celá budova zateplena opatřena novou omítkou a nástřikem světle zelené barvy. Práce byly ukončeny 28. října, celkové náklady činily 387 163,- Kč a byly hrazeny z finančních příspěvků farníků, sbírkami v kostele, příspěvkem od obce a příspěvkem nadace „ Kirche in not“ z Německa. Proměnou prošly i vnitřní prostory fary, bylo upraveno podkroví pro ubytování návštěvníků, instalován alternativní zdroj vytápění - tepelné čerpadlo a položeno podlahového topení. 

Na přípravných a dokončovacích pracích, stavbě lešení, bourání a následném úklidu se významnou měrou podíleli mladí lidé farního společenství, skauti spolu s rodiči a starší spoluobčané.

V současné podobě je budova fary reprezentativní svým vzhledem a rovněž její využití je významné pro spálovské i mimospálovské návštěvníky.

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu