Městys Spálov
Spálov

Kostel sv. Jakuba Staršího

V současné podobě pochází z roku 1734. Ze starého kostela se zachovalo gotické kněžiště a cínová křtitelnice. Kněžiště je zaklenuto valenou klenbou s lunetami, jejichž hrany zdobí štuková žebra. Polygonální obvodové zdi jsou vyztužené vnějšími mírně klínovitými opěráky. Cínová křtitelnice nese letopočet 1619 a horní okraj polokulovité nádoby o průměru 58 centimetrů je ozdobený ornamentem s třířádkovým textem donátorky Kristiny z Rogendorfu.

Podle popisu faráře Antonína Chalupy z roku 1764 bylo v té době na kostelní věži pět zvonů, pořízených až na jeden v letech 1755-1759. Největší o hmotnosti 630 liber z roku 1758 (lidově se mu říkalo Jakub) byl opatřen latinským nápisem, v překladu začínajícím slovy: „Roku 1758 měsíci červnu, když Prus marně obléhal Olomouc, jsem byl zničen.“

Druhý zvon s letopočtem 1495 měl 250 liber a nápis „O Rex Gloria veni cum Pace“. (Jediný zvon ze starší doby. Říkalo se mu „Lutrián“. Stejný zvon měl též luboměřský kostel.) Třetí zvon o 150 librách byl ulit v roce 1759, čtvrtý zvon-umíráček z téhož roku měl 40 liber. (Říkalo se mu třístraňák, protože se s ním zvonilo na tři údery v rytmu „bimbim-bam“ oproti běžnému rytmu „bimbam“. Každý s ním zvonit neuměl.) Pátý zvon z roku 1755 vážil 62libry a v roce 1770 byl přemístěn do nově vystavěné věžičky nad kněžištěm.

Za první světové války v roce 1917 byly všechny čtyři zvony na věži zabaveny pro válečné účely. Zůstal jen zvonek na věžičce. V roce 1924 se koupily nové tři zvony od firmy Hiller z Brna, jejichž cena činila 21 321 korun. Obnos byl uhrazen dárci a sbírku mezi občany. Vyzváněly farníkům jen 22 roků. V březnu 1942 musely „narukovat“ do války. Lidé se s nimi rozloučili s nadějí, že jak za první světové války, tak i nyní válečník, který na munici již nemá, a proto zabavuje zvony a svícny, špatně dopadne. Odevzdaný byl též opotřebovaný zvon z malé věže, když za silných mrazů v lednu 1942 pukl a stal se neopravitelným a na kostele směl být ponechán pouze jeden zvon. Na věži zůstal umíráček. Smutně vyzváněl až do roku 1947, kdy byl pořízen zvon z opuštěného kostela nedaleké obce. Nový „Jakub“, v pořadí třetí se zrodil v roce 1977 ve zvonařské dílně Dytrychové v Brodku u Přerova. Od toho roku má spálovský kostel tři zvony.

Od roku 2001 za působení otce Kamila Víchy byly započaty zásadní opravy kostela – jako první byly provedeny izolace zdí kostela, v roce 2004 byla opravena část fasády kostela. Celková oprava fasády, včetně nátěru, byla ukončena v roce 2005. V roce 2005 byla rovněž opravena střecha. Celkové opravy činily okolo 752 tisíc korun a byly hrazeny z finančních příspěvků obce ve výši 480 tisíc korun a ze sbírek od farníků. Významnou měrou při opravách přispěli zdejší spoluobčané a farníci.

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu