Městys Spálov
Spálov

Skauti

Členská základna se pohybuje kolem 60 lidí:

  • nejmladší členové vlčata a světlušky, což jsou děti od 1. do 5. třídy základní školy
  • další skupiny jsou skauti a skautky, což je 5. až 9. třída základní školy
  • středoškoláci a vysokoškoláci jsou roveři a rangers

Spálovský oddíl funguje od roku 2 000, kdy byl založen Kamilem Víchou – Heřmanem a Petrou Chytilovou. Tvoří jej pět družin světlušek, vlčat, skautů a skautek, dále jedna družina roverů a vedení. Hlavní oddílová činnost probíhá ve družinách, které se schází v klubovně v sokolovně a na faře. Zde probíhají pravidelné schůzky, které vedou rádci družin. Dále jsou pořádány víkendové akce, které bývají, podle programu, jednodenní, nebo vícedenní. Víkendové akce jsou většinou pořádány členy oddílu, ale účastníme se i národních akcí např. závodů, setkání, vzdělávacích akcí atd. Vyvrcholením celoroční práce je letní tábor, který většinou probíhá v červenci. Program oddílu je různorodý, důraz je kladen na spolupráci, pobyt v přírodě, ekologickou výchovu, rozvoj fyzické a duševní zdatnosti, samostatnost, orientaci a pomoc druhým. Program pro družiny připravují rádci, je kladen velký důraz na zájmové okruhy dětí, aby je práce v oddílu bavila. Oddíl se zúčastňuje i některých dobročinných akcí, který bývají celostátní, nebo regionální, jedná se o charitativní projekty (Tříkrálová sbírka, Pomozte dětem). Jako další aktivity pak můžeme dát přiklad: pěší výlety, vyjížďky na kolech, návštěva krytého bazénů, táboření v přírodě, návštěva památek, divadla, účast na závodech vlčat a světlušek, návštěva lanového centra atd. Mimo tyto zájmové aktivity skauti pomáhají s výsadbou stromků, spolupracují s obcí, aktivně se zapojují při pořádání různých akcí pro veřejnost. Více informací najdete na: www.skauti-spalov.inpage.cz

Spálovští skauti v roce 2017/2018

V letošním roce máme celkem 72 zaregistrovaných členů. Mezi členy patří děti od šesti let až po dospělé vedoucí. Nejsme jen ze Spálova, ale i z Luboměře, Heltinova, Heřmanic, Louček a Oder.

Letošní skautský rok jsme zahájili tradičně zahajovacím ohněm. Ve spolupráci se skauty z Hranic a Přerova, jsme společně uspořádali Bitvu o Vikštejn. O podzimních prázdninách jsme se jako každoročně vydali do většího města na tzv. Podzimky, tentokrát jsme vyrazili Olomouce. V listopadu proběhl první ročník Skautského semináře a plesu, který se konal pro širokou veřejnost. Tuto akci pořádalo celé středisko Odry. Roveři a rangers strávili víkend s našimi bratry v jejich klubovně v Přerově.

Mimo větší akce se stále setkáváme na schůzkách, probíhají menší výpravy. Zapojili jsme se také do roznášení Betlémského světla a Tříkrálové sbírky.

Co nás ještě čeká?

Naši nejmenší (Světlušky a Vlčata) se zúčastní závodu vlčat a světlušek, kde si budou moct otestovat své vědomosti a dovednosti. Také plánujeme výstup k mohyle na Ivančenu, která zde stojí na počest skautů padlých za 2. světové války. V plném proudu je jíž také příprava tábora, který letos proběhne v první polovině července.

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu