Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2009/2010

Zahájení nového školního roku v úterý 1. září 2009. Základní školu ve školním roce 2009/2010 navštěvuje 118 žáků, z toho je 87 ze Spálova, 25 z Luboměře, 5 z Heltínova a 1 z Oder. V mateřské škole je zapsáno 40 dětí ve dvou odděleních. Na prvním stupni je spojován druhý a třetí ročník, také čtvrtý a pátý ročník.

Vedení školy: Mgr. Jaroslava Šustková - ředitelka, Mgr. Miroslav Richter - zástupce ředitelky školy, Ivana Szmeková - vedoucí učitelka MŠ, Mgr. Marie Süsenbeková - výchovná poradkyně. Učitelský sbor: Mgr. Lenka Zelcová, tř. uč. 1. třídy /9 žáků/,  Mgr. Kristýna Havranová, tř. uč. 2. a 3. třídy /23 žáků/,  Mgr. Dana Gajdičiarová, tř. uč. 4. a  5. třídy  /23 žáků/, Mgr. Milena Hromádková, tř. uč. 6. třídy /12 žáků/,  Mgr. Věra Zgažarová, tř. uč. 7. tř. /18 žáků/,  Mgr. Jarmila Mazáčová, tř. uč. 8. třídy /14 žáků/,  Mgr.Marie Süsenbeková, tř. uč. 9. třídy /19 žáků/, bez třídnictví Mgr. Pavla Hanáková, aprobace Čj – Hv a Mgr. Vlasta Šustková, aprobace Ma – Př - informatika.  Náboženství vyučuje kněz Marek Kozák. V mateřské škole vyučují  paní učitelky Marcela Trličíková a Libuše Tvarůžková. Ve školní družině pracuje vychovatelka Hana Vojkůvková, počet dětí 23. Administrativní pracovnice pí Ludmila Sucháčková. Správní zaměstnanci: Dáša Hrnčiříková, školnice ZŠ, Petra Šustková, školnice MŠ, Jana Ambrožová, uklízečka, Stanislav Bartoš, údržbář, Vojtěch Šustek, topič v MŠ.

Školní jídelny: Ilona Zálešáková, vedoucí, Ludmila Sýkorová, kuchařka, Anna Králová,

kuchařka, Zdislava Podešvová, kuchařka v MŠ. Počet strávníků ve školních jídelnách je 173, z toho 136 žáků, 25 zaměstnanců a 12 cizích strávníků.

Vyučování začíná v 7:15 hodin a končí šestou vyučovací hodinou ve 12:45, odpolední vyučování je v úterý a končí ve 14:40. Provoz v MŠ je od 6:30 do 16:00 hodin.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání Putování s říkankou.

V základní škole se vyučuje podle vlastního školního vzdělávacího programu ŠKOLA PRO ŽIVOT kromě 4., 5. a 9. třídy, kde dobíhá výuka podle učebního plánu Základní škola č.j. 16847/96-2. Kromě povinných předmětů se vyučují též volitelné předměty - praktika z ekologie, německý jazyk, domácnost, technické činnosti, informatika a základy administrativy /psaní na počítači/. Z nepovinných předmětů náboženství a angličtina.

Ve škole pracují také zájmové kroužky školního klubu a školní družiny: basketbalový a volejbalový (Mgr. V. Zgažarová), florbalový (Mgr. M. Richter), kroužky psaní na počítači (Mgr. Vlasta Šustková, Mgr. Jarmila Mazáčová), sportovní kroužek (Mgr. Milena Hromádková), výtvarný kroužek (pí H. Peňázová) a kroužek kopané (p. A. Berger a p. R. Kantor). Do zájmové činnosti je zapojeno 74 žáků, t.j. 62,7 % z celkového počtu žáků v ZŠ. Letos poprvé vyučujeme anglický jazyk již v první třídě. Škola profiluje také velmi dobrou péčí o integrované žáky a žáky s vadou řeči i v mateřské škole. Na veřejnosti se škola prezentuje formou různých vystoupení – loučení s MŠ, vítání prvňáčků, stužkování absolventů, návštěvami rodičů ve vyučování, různými výstavkami a projektovými dny /např. Do školy přišel Mikuláš, vynášení zimy ze vsi, keramická dílna, vázání adventních věnců, besídka ke Dni matek, školní plesy/, vydáváme školní časopis Školní expres ZŠ Spálov. Populární je Kurz společenského chování a tance pro žáky 8. a 9. třídy, který organizuje ředitelka školy. Letošní osmý ročník proběhl v říjnu a listopadu, závěrečná tanečních se uskutečnila 26. 11. 2009 v Lidovém domě v Luboměři.

V letošním roce nám byl schválen europrojekt s názvem Můj domov, na kterém budou spolupracovat učitelé a žáci naší školy se školou v polské Wodzislawi. Projekt je zaměřen na rozvoj sportovní a dramatické činnosti na obou školách.

Škola jako příspěvková organizace má povolenou doplňkovou činnost, která se vztahuje na stravování důchodců, dalších osob, na pronájem tělocvičny a školní kuchyně. Zřizovatelem školy je městys Spálov. 

Mgr. Jaroslava Šustková, ŘŠ

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu