Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2010/2011

Základní školu v roce 2010 navštěvovalo 113 žáků ( o 17 méně, nežli před pěti lety), z toho je 86 ze Spálova, 21 z Luboměře, 5 z Heltínova a 1 z Oder. Na prvním stupni se samostatně vyučuje v první třídě, ostatní ročníky se spojují, druhý a třetí, také čtvrtý a pátý, do jedné třídy. V mateřské škole je zapsáno 42 dětí ve dvou odděleních – Veverky a Zajíci. Provoz v MŠ zůstává stejný od 6,30 do 16,00. V ZŠ začíná vyučování stále v 7,15.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Putování s říkankou.

V základní škole se vyučuje podle vlastního ŠVP Škola pro život ve všech třídách, kromě pátého ročníku. Oba dokumenty byly schváleny českou školní inspekcí jako vyhovující a správné. Mimo povinných se vyučují též volitelné předměty – praktika z ekologie, německý jazyk od 7. třídy, domácnost a základy administrativy (psaní na počítači). Z nepovinných předmětů náboženství a jazyk anglický od 1. třídy.

Ve škole pracují také zájmové útvary – anglického jazyka, taneční kroužek, psaní na počítači, výtvarný a fotbalový kroužek.

Škola profiluje velmi dobrou péčí o žáky s výukovými problémy a žáky s vadou řeči, věnujeme se dětem od mateřské školy. Na veřejnosti se prezentuje formou různých vystoupení: loučení s MŠ, vítání prvňáčků, stužkování absolventů, výstavky, projektové dny, školní plesy, plavání, lyžařský výcvik, Den Země a ochrana přírody, vlastivědné exkurz. Vydává žákovský  časopis Školní expres a rodiče informujeme prostřednictvím školního Zpravodaje. Velmi dobrých výsledků dosahují žáci v přírodovědných soutěžích a olympiádách, vynikající jsou v psaní na počítači. Na mistrovství republiky obsadili 2. místo a 4 žáci splňují požadavky pro účast na mistrovství světa v Paříži. Populární je Kurz společenského chování a tance s žáky 8.a 9. třídy. V září byl ukončen europrojekt s názvem Můj domov, ve kterém spolupracovali učitelé a žáci spálovské školy se školou v polské Wodzislawi. Projekt byl zaměřen na rozvoj sportovní a dramatické činnosti, poznávání tradic a života na obou stranách hranice.

Jaroslava Šustková, ředitelka

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu