Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2013/2014

Základní školu v roce 2014 navštěvovalo 102 žáků, 80 ze Spálova, 19 z Luboměře, 1 z Heltínova a dva z Oder. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 43 dětí ve dvou odděleních - Veverky a Zajíci. Provoz v MŠ je od 6.30 do 16.00 hod. V ZŠ začíná vyučování v 7.15 a šestá vyučovací hodina končí ve 12.45, odpolední vyučování končí v 15.35.

Na 1. stupni se samostatně vyučuje v 1. ročníku, pro malý počet žáků spojujeme 2. a 3. dále 4. a 5. ročník. Po dobrých zkušenostech pracovali v 1. a 3. třídě asistenti pedagoga, na které škola získala mzdové prostředky. Dále se podařilo zajistit mzdové prostředky na rozdělení výuky v hlavních předmětech (Čj, M, Aj) ve 4. a 5. třídě.  

Mateřská škola pracovala podle nově zpracovaného ŠVP Tajemství proutěného košíčku aneb Historie očima dětí, základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatek č. 1. Oba dokumenty česká školní inspekce, rovněž i školská rada schválila. Mimo povinných předmětů vyučujeme též volitelné předměty - domácnost, základy administrativy, praktika z ekologie. Z nepovinných předmětů náboženství.

Ve škole pracovaly zájmové útvary - taneční kroužek, psaní na počítači, sportovní hry pro 1. i 2. stupeň.

Škola nadále věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům s vadou řeči. V tomto smyslu se věnujeme i dětem předškolního věku. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti formou různých vystoupení - loučení dětí s MŠ, slavnostní vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie - návštěvami rodičů ve vyučování, různými výstavkami, projektovými dny školy a vydáváním školního časopisu-Expres. Velmi dobrých výsledků žáci dosahují v přírodovědných soutěžích a olympiádách, výborní jsou v psaní na počítači. Na mistrovství republiky v psaní na počítači obsadili 2. a 4. místo v talentové soutěži.

Umístění našich žáků v olympiádách:

  • 1. místo okresní kolo BiO, kat. D                             
  • 3. místo krajské kolo BiO, kat. D                              
  • 3. místo okresní kolo recitační soutěže
  • 5. – 7. místo okresní kolo DO
  • 5. – 7. místo okresní kolo DO                
  • 6. místo okresní kolo BiO, kat D

V tomto šk. roce jsme esteticky vylepšili vzhled vstupních prostor uvnitř hlavní školní budovy, žáci si odkládají svršky v nových šatnách, byla položena nová podlaha při vstupu do školy, ve 4. a 5. třídě jsou nové skříně s policemi a lavička, tři další učebny byly vymalovány a byla zde vyspravena podlaha a položena PVC krytina, do knihovny se dokoupily nové knihy a díky novému nábytku se zde mohou žáci učit.

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Odkazy

Obce mikroregionu