Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2015/2016

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2015/2016

Ve školním roce 2015/2016 se škole ve Spálově podařil uskutečnit velmi významný projekt, tím byla výuka podle principů montessori pedagogiky a otevření první třídy s touto pedagogikou. Ve škole tak souběžně probíhala výuka v klasických třídách a podle montessori pedagogiky. Zatímco v předchozím školním roce školu navštěvovalo 100 žáků, v novém školním roce to bylo již 109 dětí, 71 ze Spálova, 24 z Luboměře, 1 z Heltínova, 9 z Oder, 4 odjinud. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 48 dětí, které pracovaly ve dvou odděleních Pastelky (starší děti), Sluníčka (mladší děti). Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Vyučování v základní škole začínalo v 7.15 a šestá vyučovací hodina končila v 12.45, odpolední vyučování končilo v 15.35 hodin. Děti z montessori třídy dojíždějící do školy z Oder a okolí a z Hranicka byly sváženy automobily. Výuka v montessori třídě začínala v 8.10 hodin. Pro příští školní rok vedení školy uvažuje o posunutí začátku vyučování pro všechny žáky školy na osmou hodinu ranní a bude jednat o zřízení nové autobusové linky ve směru Odry-Spálov-Heltínov a zpět. Další výraznou změnou v tomto školním roce bylo zrušení zvonění. V naší škole se nezvoní. Vyučování začíná příchodem učitele do třídy a končí, když učitel oznámí konec hodiny. Dnes už se nestane, že by žák nebo učitel odříkával poslední informace za zvuku zvonku. Na tuto změnu si všichni rychle zvykli a není důvod se ke zvonění vracet.

Otevření montessori třídy předcházely společné akce budoucích žáků a jejich rodičů s pedagogy, o prázdninách se uskutečnil Montessori minitábor, kde se žáci seznámili se školou a jejím okolím a vyzkoušeli si svoz do škol. Principy montessori pedagogiky: děti postupují svým tempem, samy si volí oblast, které se budou věnovat, volí si, s kým budou spolupracovat, zvolenou práci musí dokončit. Děti tráví hodně času venku v přírodě. Jsou hodnoceny slovně. Na konci školního roku byly jejich výsledky vzdělávání srovnatelné s dětmi z první třídy s klasickou výukou.

V čem je montessori výuka jiná než klasická výuka: děti pracují samostatně, jsou zodpovědné, vždy dokončí svou práci, mohou realizovat své nápady, nemusí se podřizovat většině, přínosem je slovní hodnocení, kdy se dítě dozví, co už zvládlo, a zjistí, na jaké učivo se má zaměřit.

Na 1. stupni se samostatně vyučovalo v 1. ročnících, pro malý počet žáků spojujeme 2. a 3. ročník a dále 4. a 5. ročník. V prvním až třetím, pátém a šestém ročníku pracovali asistenti pedagoga. Ve 4. a 5. třídě se díky získaným financím dělila výuka v hlavních předmětech (Čj, M, Aj).

Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, MŠ pracovala podle ŠVP Tajemství proutěného košíčku aneb Historie očima dětí. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty. Volitelnými předměty byly: domácnost, praktika z ekologie, základy administrativy. Nepovinným předmětem bylo náboženství.

Ve škole pracovaly zájmové útvary: taneční, fotbalový, volejbalový kroužek, výtvarný, psaní na počítači, sportovní hry pro 1. a 2. stupeň, kroužek robotiky a programování, kroužek anglického jazyka; vycházející žáci využívali možnosti navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.

Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče a veřejnost Zpravodaj.

Velmi dobrých výsledků žáci dosahují ve vědomostních soutěžích a olympiádách, ve výtvarných soutěžích, recitační soutěži a v psaní na počítači.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Biologická olympiáda, kat. C

 • 2. místo v okresním kole, Anna Holíková, 9. třída
 • 11. místo v krajském kole, Anna Holíková, 9. třída
 • 16. místo v okresním kole, Miloslav Chytil, 8. třída

Recitační soutěž

 • 1. místo v okrskovém kole, Adriana Václavíková, 3. třída, II. kategorie
 • 1. místo v okrskovém kole, Miloslav Chytil, 8. třída, IV. kategorie,
 • 1. místo v okresním kole, Miloslav Chytil, 8. třída, IV. kategorie, účast v krajském kole

Výtvarné soutěže

 • 1. místo Ceny Stabila ve výtvarné soutěži Kniha a já, pořádaná společností Konto Bariéry - Kateřina Sidonová, 9. třída
 • 2. místo výtvarné soutěže Myslivost 2016, pořádaná Mysliveckým spolkem Odry a městem Odry – Magdaléna Holíková, 9. třída

Talentová soutěž v psaní na počítači:

 • 2. místo – Patrik Peňáz, 9. třída
 • 6. místo – Michaela Krejčiříková, 9. třída
 • 10. místo Lenka Kaňová, 6. třída
 • 11. místo – Martina Hejduková, 6. třída

Dopravní soutěž

 • 3. místo okrskového kola – tým ve složení Michaela Šmatelková (8. třída), Sabina Králová (9. třída), Jakub Šustek (9. třída), Tadeáš Cholasta (5. třída)

O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu