Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2016/2017

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2016/2017

Ve školním roce 2016/2017 ve škole ve Spálově pokračuje druhým rokem výuka podle principů montessori pedagogiky. Otevřeli jsme dvě první trojročí s touto pedagogikou, v nichž bylo 31 žáků. Ve škole souběžně probíhala výuka v klasických třídách a podle montessori pedagogiky. V minulém školním roce školu navštěvovalo 109 žáků, v novém školním roce to bylo již 131 dětí, 77 ze Spálova, 24 z Luboměře, 1 z Heltínova, 17 z Oder, 12 z Bítova a Hranicka. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 56 dětí, jedno oddělení pracuje na principech montessori pedagogiky.  Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Vyučování v základní škole desítky let začínalo v 7.15 a šestá vyučovací hodina končila ve 12.45, odpolední vyučování končilo v 15.35 hodin. (Jen v montessori třídě začínala výuka v 8.10 hodin). Od nového školního roku došlo ke změně v organizaci vyučování. To začíná v 8.10 hodin, šestá vyučovací hodina končí ve 13.30 hodin, odpolední vyučování začíná ve 13.10 hodin a končí v 14.45 hodin. Pro žáky nejen z montessori třídy dojíždějící do školy z Oder byla zajištěna nová autobusová linka ve směru Odry – Spálov – Heltínov  a po skončeném vyučování jede autobus zpět do Oder. Děti z Hranicka byly sváženy automobily. Nadále v naší škole nezvoní a k opětovnému zavedení zvonění se nemíníme vrátit. Vyučování začíná příchodem učitele do třídy a končí, když učitel oznámí konec hodiny.
                Montessori třídy jsou věkově smíšené. Žáci pracují podle týdenních plánů vlastním tempem, musí zvládnout požadované výstupy. Děti pracují samostatně, jsou zodpovědné, vždy dokončí svou práci, mohou realizovat své nápady, nemusí se podřizovat většině, přínosem je slovní hodnocení, kdy se dítě dozví, co už zvládlo, a zjistí, na jaké učivo se má zaměřit.  

Na 1. stupni se samostatně vyučovalo v 1. ročnících, pro malý počet žáků spojujeme 2. a 3. ročník a částečně i 4. a 5. ročník, kde se výuka dělila v hlavních předmětech (Čj, M, Aj). V prvním, třetím, šestém a sedmém ročníku klasické formy vzdělávání pracovali asistenti pedagoga, rovněž v prvním a druhém ročníku montessori formy vzdělávání.

                Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v motessori třídách 1. stupně. MŠ pracovala podle ŠVP Tajemství proutěného košíčku aneb Historie očima dětí. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty. Změny: v 7. ročníku se od tohoto školního roku dějepis vyučoval 2 hodiny týdně, anglický jazyk se vyučuje již od 1. třídy.

                V tomto školním roce vzniklo ve škole Školní poradenské pracoviště, nadále jsme zapojeni do projektu Skutečně zdravá škola, získali jsme bronzový certifikát. Žákům bylo nabízeno pestré, zdravé, vyvážené jídlo. Nejoblíbenější byl zeleninový bar. Pro zástupce rodičů a veřejnosti připravily naše p. kuchařky se zástupci rodičů druhou ochutnávku zdravých pokrmů.  

                Ve škole pracovaly zájmové útvary: taneční, fotbalový, volejbalový kroužek, basketbalový, výtvarný, výtvarný a malířský, pěvecký, psaní na počítači, sportovní hry, kroužek robotiky a programování, kroužek anglického jazyka, kroužek jógy; vycházející žáci využívali možnosti navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.

                Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče a veřejnost Zpravodaj.

Velmi dobrých výsledků žáci dosahují ve vědomostních soutěžích a olympiádách, ve výtvarných soutěžích, recitační soutěži a v jiných.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Biologická olympiáda, kat. C, 7. místo v okresním kole
Biologická olympiáda, kat. D, 15. místo v okresním kole
Olympiáda z českého jazyka, 8. místo v okresním kole
Dějepisná olympiáda, 11. místo v okresním kole
Zeměpisná olympiáda, 11. místo v okresním kole
Recitační soutěž, 1. místo v okrskovém kole
                               1. místo v okresním kole, účast v krajském kole
Svět slova Comenius Fulnek, 1. místo literární část III. kat.
                                                     6. místo literární část III. kat.
                                                     4. místo výtvarná část III. kat.
Hranické robotování
kategorie Střední školy Procesor
1. místo a celkový vítěz soutěže              
kategorie Základní školy Procesor
2. místo                                                             
3. místo                                                             
5. místo                              
11. místo                            
Dopravní soutěž
3. místo II. kategorie

O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu