Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2017/2018

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 základní školu navštěvovalo 134 žáků, 75 ze Spálova, 20 z Luboměře, 1 z Heltínova, 19 z Oder, 6 z Hranic, 13 odjinud, například z Prahy, Ostravy, Bílovce, Černotína, Jakubčovic n. Odrou, Partutovic, Radíkova. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 56 dětí, které pracovaly ve dvou odděleních. Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Vyučování v základní škole začínalo v 8.10 a šestá vyučovací hodina končila v 13.30, odpolední vyučování začínalo v 13.10 a končilo v 14.45 hodin. Naše škola nevyužívá k vymezení vyučovacích hodin klasického školního zvonění. V uplynulém školním roce byla školní družina rozdělena na část pro klasické a montessori třídy. Připravujeme 2. stupeň na základech montessori pedagogiky. Nadále pracujeme v projektu Skutečně zdravá škola a paní kuchařky získaly bronzový certifikát.

Montessori třídy jsou věkově smíšené. Výuka probíhala ve dvou prvních trojročích, v nichž bylo 36 žáků. Ve třídách se vzdělávají žáci 1., 2., 3. a v jedné třídě i 4. ročníku. Žáci pracovali svým tempem podle týdenních plánů a požadované výstupy zvládli podle svých možností. Dodržují se principy montessori pedagogiky. Na velmi dobré úrovni je spolupráce s rodiči – zajistili exkurze do několika firem a zařízení v okolí Spálova.

ZŠ pracovala v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Nadále je náročná práce ve spojených třídách (2. a 3. třídě a v montessori  trojročí). Ve třídách v základní škole a v mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti, a to v 1., 3., 7., 8. třídě a 1. B montessori.

                Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v motessori třídách 1. stupně. MŠ pracovala podle ŠVP Tajemství proutěného košíčku aneb Historie očima dětí. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty. Změny: v 7. ročníku se od tohoto školního roku dějepis vyučoval 2 hodiny týdně, anglický jazyk se vyučuje již od 1. třídy.

                Ve škole pracovaly zájmové útvary: basketbalový kroužek, dramatický, fotbalový, konverzace v anglickém jazyce, kroužek jógy, moderní robotika, sportovní hry I a II, taneční kroužek I a II, volejbalový kroužek, výtvarný kroužek; vycházející žáci využívali možnosti navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.  

                Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče a veřejnost Zpravodaj.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Poradenské služby naplňují tyto cíle: kariérní poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora pedagogů, podpora nadaných žáků.               

Naši žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Recitační soutěž, 1. místo v okrskovém kole
Dopravní soutěž, 2. místo v okrskovém kole
Dějepisná olympiáda, 11. místo v okresním kole
Zeměpisná olympiáda, 15. místo v okresním kole
Biologická olympiáda, kat. D, 19. místo v okresním kole

O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu