Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2019/2020

 

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2019/2020

Ve školním roce 2019/2020 základní školu navštěvovalo 164 žáků, 82 ze Spálova, 24 z Luboměře, 30 z Oder, 5 z Hranic, 23 odjinud, například z Bílovce, Bělotína, Černotína, Jakubčovic n. Odrou, Partutovic, Radíkova, Fulneku a Luboměře pod Strážnou. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 52 dětí, které pracovaly ve dvou odděleních (Sluníčka – klasika, Světýlka – montessori). Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.

Vzhledem ke zvyšujícímu se počtu dojíždějících žáků je i nadále upravena organizace vyučování. Vyučování začínalo v 8.10. Šestá vyučovací hodina končí v 13.30. Odpolední vyučování začíná 13.10 a končí v 14.45. V naší škole už několik let neukončujeme výuku klasickým zvoněním
a zvuk zvonku nikomu nechybí. Školní družina je rozdělena na část pro klasické a montessori třídy. Nadále pracujeme v projektu Skutečně zdravá škola a získali jsme bronzový certifikát.

Připravujeme 2. stupeň na základech montessori pedagogiky. V novém školním roce bude zahájena výuka v 6. ročníku montessori, proto bylo domluveno, že se využijí prostory ZUŠ (pobočka Spálov), které zřizovatel pronajímal ZUŠ v Odrách. V souladu s tímto záměrem byla při plánované rekonstrukci všech sociálních zařízení základní školy (o hlavních prázdninách) provedena vnitřní propojení se zmiňovanými prostory, inovace učeben a příslušného zázemí a modernizace učebny hudební a výtvarné výchovy. Současně se vytvořily odpovídající podmínky pro činnost ZUŠ v dalších učebnách v odpoledních hodinách.        

                ZŠ pracovala v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Nadále je náročná práce ve spojených třídách (2. a 3. třídě a v montessori  trojročích). Ve třídách v základní škole a v mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti, a to v 3., 6., 9. třídě, dva ve třídách montessori
a dva v mateřské škole.

                Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v motessori třídách 1. stupně. MŠ pracovala podle svého ŠVP. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty.

                Ve školním roce 2019/2020 byla výuka omezena z důvodu koronavirových opatření.
V průběhu školního roku se v rámci dočasného uzavření základní školy a mateřské školy výrazně posílila počítačová gramotnost všech žáků základní školy, všem byly zřízeny samostatné uživatelské účty v Google prostředí (Gmail) a tím se vytvořily vhodnější podmínky pro digitální online výuku a pro efektivnější komunikaci s rodiči (zákonnými zástupci). Tímto krokem se zlepšila i vlastní výuka informatiky a vyučovacích předmětů, kde se ICT prostředky výrazněji používají. Navíc zejména v průběhu 2. pololetí školního roku došlo k  inovaci a doplnění vybavení pro výuku nejen uvedených předmětů, ale i k většímu využití přenosných ICT prostředků (tabletů, notebooků, mobilních telefonů) v běžných učebnách i v online výuce.

Rovněž byl systém zabezpečení budov rozšířen o stravovací modul, takže lze objednávat
i odhlašovat jídlo, získat přehled o vyúčtování apod.

                Ve škole pracovaly zájmové útvary: anglická konverzace, basketbalový kroužek, čtenářský, folklorní, fotbalový I a II, keramický, náboženství, pěvecký sbor, psaní na počítači, sportovní hry I a II, taneční kroužek, výtvarný kroužek; vycházející žáci využívali možnosti navštěvovat semináře z matematiky a českého jazyka.  

                Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče
a veřejnost Zpravodaj. Vzhledem k dočasnému uzavření základní školy a mateřské školy kvůli pandemii covid-19 se některé akce neuskutečnily.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Poradenské služby naplňují tyto cíle: kariérní poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora pedagogů, podpora nadaných žáků.               

Naši žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád, v tomto školním roce byla účast velmi omezena v důsledku opatření covid-19.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Zeměpisná olympiáda, 9. místo v okresním kole, kat. A
                                          10. místo v okresním kole, kat. C
Olympiáda z českého jazyka, 14. místo v okresním kole, úspěšný řešitel

Pěvecká soutěž, Zámecký klíč - pěvecká soutěž malých zpěváků – postupové místo, další kolo se zrušilo kvůli opatřením covid-19       

Bobřík informatiky, online celostátní soutěž, úspěšný řešitel

O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu