Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2020/2021

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2020/2021

                Ve školním roce 2020/2021 základní školu navštěvovalo 175 žáků, nejvíce ze Spálova (84), Oder (37), Luboměře (27), ostatní dojížděli z Hranic (4), Černotína (2), Bělotína (1), Jakubčovic n. Odrou (4), Partutovic (2), Radíkova (2), Fulneku (3), Ostravy (2) a Luboměře pod Strážnou (1) aj. Mateřskou školu navštěvovalo celkem 46 dětí, které pracovaly ve dvou odděleních (Sluníčka – klasika, Světýlka – montessori). Provoz MŠ je od 6.30 do 16.00 hodin.                        V tomto školním roce byla zajištěna inovace sociálního zázemí pro pracovníky MŠ – sborovny.  Na chodbách byly k dispozici další skříňové sestavy pro uložení pomůcek mateřské školy. V době epidemiologických nařízení vlády ČR, MZ a MŠMT byla mateřská škola krátce uzavřena.

                Kvůli zvyšujícímu se počtu dojíždějících žáků je i nadále upravena organizace vyučování. Vyučování začínalo v 8.10. Šestá vyučovací hodina končí v 13.30. Odpolední vyučování začíná 13.10 a končí v 14.45. Naše škola již několik let nevyužívá k vymezení vyučovacích hodin klasického školního zvonění.
                Školní družina je rozdělena na část pro klasické a montessori třídy. I v tomto školním roce jsme se účastnili projektu Skutečně zdravá škola. Naše školní jídelna získala bronzový certifikát. Cílem bylo nabízet žákům pestré, zdravé, vyvážené jídlo, které jim bude chutnat. Tento cíl byl naplněn. Žáci si zvykli na novou skladbu jídelníčku, nejoblíbenější složkou bývá zeleninový bar, který máme pravidelně. Strava byla pestrá, složená z kvalitních surovin, bez přídavků polotovarů a umělých dochucovadel. V době omezeného provozu, se zřetelem na epidemiologická nařízení vlády a ministerstev (MZ a MŠMT), byla přijata příslušná opatření. Nicméně bylo přijato rozhodnutí, že svoji účast v projektu Skutečně zdravá škola ukončime.

                V průběhu školního roku se v rámci dočasného uzavření základní školy a mateřské školy kvůli celosvětové pandemii covid-19 výrazně posílila počítačová gramotnost všech žáků základní školy, všichni mají k dispozici zřízené samostatné uživatelské účty v Google prostředí (Gmail) a tím se vytvořily vhodnější podmínky pro digitální online výuku a pro efektivnější komunikaci s rodiči (zákonnými zástupci). Tímto krokem se zlepšila i vlastní výuka informatiky a vyučovacích předmětů, kde se ICT prostředky výrazněji používají. Navíc, zejména v průběhu 2. pololetí školního roku, došlo k inovaci a doplnění vybavení pro výuku nejen uvedených předmětů, ale i k většímu využití přenosných ICT prostředků (tabletů, notebooků, mobilních telefonů) v běžných učebnách i v online výuce.

                Montessori sekce se rozrostla o šestou třídu. Pro příští školní rok je nutno vyřešit umístění 7. ročníku montessori.

ZŠ pracovala v režimu provozu na výjimku z počtu žáků. Nadále je náročná práce ve spojených třídách (2. a 3. třídě a v montessori trojročích). Ve třídách v základní škole a v mateřské škole pomáhali asistenti pedagoga a školní asistenti, a to v 4. a 7. třídě, tři ve třídách montessori
a dva v MŠ.

                Základní škola pracovala podle ŠVP Škola pro život a dodatku č. 1, včetně vzdělávání v motessori třídách 1. stupně. MŠ pracovala podle svého ŠVP. Oba dokumenty schválila školská rada. Ve škole vyučujeme povinné a volitelné předměty.

                Pro žáky naší školy bylo i ve školním roce 2020/2021 připraveno mnoho zájmových aktivit. V důsledku pandemie koronaviru byla přijata vládní opatření, která uzavřela nejen školy, omezila vycházení a shromažďování obyvatel, rovněž dětí, a tak na škole v tomto školním roce nepracovaly žádné zájmové útvary. 

                Škola trvale věnuje velmi dobrou péči integrovaným žákům a žákům a dětem s vadou řeči. Velmi dobře můžeme hodnotit propagaci školy na veřejnosti díky různým akcím – loučení dětí s MŠ, slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům na ÚM, vítání prvňáčků, taneční žáků 8. a 9. třídy, stužkování absolventů školy a školní akademie. Rodiče žáků mohou navštěvovat vyučování, škola pořádá různé výstavky, uskutečňuje projektové dny, vydává vlastní časopis Expres, pro rodiče a veřejnost Zpravodaj. I v tomto školním roce ovšem z důvodu koronavirových opatření, distanční výuce a nejrůznějších omezení se mnohé akce nemohly uskutečnit.

Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště, školní metodik prevence a koordinátor EVVO. Poradenské služby naplňují tyto cíle: kariérní poradenství, poskytování podpůrných opatření žákům  se speciálními vzdělávacími potřebami, prevence rizikového chování, prevence školní neúspěšnosti, podpora pedagogů, podpora nadaných žáků.               

Naši žáci se zapojují do vědomostních soutěží a olympiád.

Umístění žáků v soutěžích a olympiádách:

Kvůli pandemii covid-19 a opatřením vlády se mnoho zamýšlených akcí nemohlo uskutečnit.

Zeměpisná olympiáda, 6. místo v okresním kole, kategorie A
                                          16. místo v okresním kole, kategorie A
                                          12. místo v okresním kole, kategorie B
                                          14. místo v okresním kole, kategorie B
                                          16. místo v okresním kole, kategorie B
Astronomická olympiáda, 7. místo v krajském kole, kat. GH, postup mezi 25 nejlepších v ČR
                                               26. místo v krajském kole
                                               33. místo v krajském kole

O dění v základní škole a v mateřské škole se více dozvíte na webových stránkách školy: www.zsspalov.cz

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu