Městys Spálov
Spálov

Současnost

PLÁN ROZVOJE SPORTU MĚSTYSE SPÁLOV

Plán rozvoje sportu 2021 - 2027 (7.84 MB)


Za tradicí mlynářského řemesla do Poodří

Venkovská krajina turistické oblasti Poodří, oblast horního toku řeky Odry a podhůří Nízkého Jeseníků je často nazývána Moravské Holandsko. Projekt Moravskoslezského kraje Technotrasa – surová krása nabízí malým i velkým návštěvníkům zažít atmosféru starých časů. Poznat um (zručnost) starých mistrů, vyzkoušet si řemeslo i ochutnat regionální produkty.

Mlýn, který putoval krajinou

Na svých toulkách Poodřím – Moravským Kravařskem doporučujeme navštívit kostýmované prohlídky větrného mlýna tzv. větřáku na Nových Dvorech u Bílovce s ochutnávkou ekologických potravin, během kterých se dozvíte zajímavosti ze života mlynářů

Průvodce v kostýmu mlynáře vám poví, komu se říkalo prášek  a prozradí mnoho dalších tajemství. Sami si vyzkoušíte  umlít trochu mouky a ochutnáte domácí chleba z ekologického zemědělství. Setkáte se také se skřítkem Jeronýmem z rodu mlynářů, který je ochráncem tohoto mlýna. 

Víte, že větřáky se často stěhovaly, když majitel mlýn prodal, nebo se pro něj našlo vhodnější místo. Na malé vzdálenosti se posunoval pomocí dřevěných válců. V případě větších vzdáleností se rozebral a na novém místě složen. (www.Technotrasa.cz)
 
Mlýn, kde vládne pan Král

Kdo by nechtěl zažít speciální prohlídku starobylého mlýna Wesselsky v Loučkách u Oder a získat řidičák na koňskou bryčku. Pan Král s rodinou vás seznámí se zajímavostmi mlynářského řemesla. Odvážní se můžou podívat do lednice k vodnímu kolu.  

Dospělí ochutnají calvados ze zásob pana mlynáře nebo vynikající sladké Podvodnice paní mlynářky.  Děti se setkají se skřítkem Raráškem a budou si moci vyrobit dopis z břidlice, která patří k pokladům našeho kraje. K mání jsou taky vynikající domácí produkty. (www.Technotrasa.cz)

Oživlý mlýn

Na vodním mlýně v Bartošovicích se dozvíte mimo jiné, co znamená "mít za lubem" Ten náš,  který leží na staré zemské hranici mezi Moravou a Slezskem, vlastníma rukama opravil pan Mácha. A sám také provází. Během prohlídky vám i vašim dětem ukáže, jak to všechno funguje a poví zajímavé příběhy. Třeba o tom, co má jeho mlýn společného s kopřivnickou Tatrovkou. Ochutnáte ovoce sušené tradiční metodou a taky vynikající med vlastní výroby. (www.Technotrasa.cz)

Nej… ve Spálově

Na svých toulkách Poodřím neopomeňte navštívit Balerův mlýn. Jedná se o nejmenší dochovaný větrný mlýn holandského typu v Česku, který se nachází v polích nad obcí Spálov.

V roce 2019 byl právem zařazen v anketě Ceny cestovního ruchu v MSK mezi pět nejromantičtějších míst Moravskoslezského kraje. (www.mamesvetovykraj.cz)

Destinační management turistické oblasti

Poodří – Moravské Kravařsko, o.p.s.

www.poodri.com , FB Poodří – Moravské Kravařsko


MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem našeho venkova

MAS Regionu Poodří už více než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území. A kdo nebo co je MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU také prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít takové skupiny již prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se na základě své integrované strategie CLLD snaží podpořit problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby regionu. Území regionu, ve kterém MAS nyní působí, sdružuje 39 obcí s více než 68 000 obyvatel. V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program, Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní prostředí. Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy specifikováni danou výzvou (např. obce, neziskové organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.

Další informace o MAS naleznete na webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální síti Facebook - MAS Regionu Poodří.

Vaše MAS Regionu Poodří, z.s.
Region Poodří sobě! 


PROGRAM OBNOVY VESNICEs
MĚSTYS SPÁLOV
2016 – 2020
CHARAKTERISTIKA  MĚSTYSE SPÁLOVA

 

 

mikromasMoravské Kravařsko

MĚSTYS SPÁLOV


Projekt "Úprava Panské zahrady II. etapa" byl finančně podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Projekt „Úprava Panské zahrady II. etapa“

Předmětem další etapy rozvoje veřejného prostranství tzv. Panské zahrady v centrální části Spálova s názvem „Úprava Panské zahrady II. etapa“ je výstavba altánu a pergoly, instalace cvičebních prvků a navrženého mobiliáře - lavičky, sety do altánu, odpadkové koše a stojany na kola. Součástí je také instalace venkovního osvětlení daného prostoru. Altán je navržen jako čtvercová konstrukce o délce hrany 5,6 m, pergola má rozměry 8 x 3 m a vytváří spolu s altánem ucelenou kompozici, vymezující pobytový prostor a malou plochu se cvičebními prvky. Ve venkovní posilovně budou instalovány cvičební prvky: "veslice" pro posilování všech svalových skupin, "sedy-lehy" - pro posilování břišních a zádových svalů, "kombinovaná sestava" pro různé druhy atletických cvičení a "rotoped" pro procvičování dolních končetin. Nové osvětlení prostoru bude napojeno na stávající veřejné osvětlení, v rámci této etapy budou osazeny 3 stožáry, 1 u spojovacího chodníku a 2 stožáry u běžecké dráhy. Stožáry budou osazeny svítidly a reflektory. Požadavky na osvětlení jsou dány normou pro osvětlení sportovišť. Mobiliář sestává z 6 ks laviček bez opěradel pro oboustranné použití, 5 ks laviček s opěradly, odpadkové koše 4 ks, sety do altánu 4 ks a stojany na kola 2 ks. Provedení - akátové dřevo. Cílem projektu je vytvoření atraktivního prostoru pro setkávání, sport, relaxaci i zábavu spálovských i mimospálovských návštěvníků zahrady všech věkových kategorií. V zásadní míře bude využíván dětmi základní školy.


Oceněné osobnosti městyse Spálova

Oceněné osobnosto

 


Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2014

1. Výstavba běžecké dráhy a doskočiště - Úprava Panské zahrady II. etapa

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba běžecké dráhy o rozměrech 75,0 x 3,6 m, doskočiště o rozměrech 10,0 x 3,6 m, terénní úpravy pozemku na ploše cca 1718 m2, výstavba chodníku, zpevněných ploch, výstavba kamenné zídky č. 1 o délce 34 m a kamenné zídky č. 2 o délce 17 m. Na nezastavěných plochách bude rozprostřena odkopaná zemina, terén bude přirozeně domodelován, plochy budou připraveny pro další plánované záměry městyse Spálov. Chodník a plocha pod altánem je navržena z tzv. minerálního betonu - mechanicky zpevněné kamenivo.
 • Rozpočet projektu: 1,09 mil Kč
 • Realizace ukončena

2. Výstavba technické infrastruktury ve Spálově – zpevněná plocha okolo kostela

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba zpevněné plochy okolo kostela (lokalita č. 2). Jedná se o úpravu stávající místní komunikace ve středu městyse, zastavěná plocha 530 m2. Zpevněná plocha je navržena v celkové šířce 3 000 mm a bude provedena z dlažby z malé žulové kostky 100x100x100mm kladené podélně do betonového lože s boční betonovou opěrou. Okrajové části budou na obě strany zpevněny nastojato položenými říčními valouny. Odvodnění lokality je řešeno instalací odvodňovacího žlabu, včetně napojení do jednotné kanalizace.
 • Rozpočet: 0,8 mil Kč
 • Realizace: 8-9/2014

3. Oprava místních komunikací 2014

Popis projektu: Předmětem plnění zakázky je oprava místních komunikací v městysu Spálov, jejichž povrch je vlivem eroze narušený. V rámci oprav bude provedeno očištění stávající vozovky, vyrovnání lokálních nerovností. Konečná úprava komunikací bude v provedení ACO 11 (ABS) tl. 5 cm, část komunikace u rybníka bude zhotovena ze žulových kostek.
 • Rozpočet: 0,8 mil Kč
 • Realizace: 8-9/2014

4. Úprava Panské zahrady II. etapa

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba altánu a pergoly, instalace cvičebních prvků a navrženého mobiliáře – lavičky, sety do altánu, odpadkové koše, stojany na kola. Altán je navržen jako čtvercová konstrukce o délce hrany 5,6 m, pergola má rozměry 8 x 3 m a vytváří spolu s altánem ucelenou kompozici, vymezující pobytový prostor a malou plochu se cvičebními prvky. Základy jsou navrženy z patek z prostého betonu, dřevěné konstrukce budou provedeny z borového dřeva. Dřevo bude ošetřeno impregnací a lazurovacím nátěrem. Ve venkovní posilovně budou instalovány cvičební prvky: "veslice" pro posilování všech svalových skupin, "sedy-lehy" - pro posilování břišních a zádových svalů, "kombinovaná sestava" pro různé druhy atletických cvičení a "rotoped" pro procvičování dolních končetin. Mobiliář sestává z 6 ks laviček bez opěradel pro oboustranné použití, 5 ks laviček s opěradly, odpadkové koše 4 ks, sety do altánu 4 ks a stojany na kola 2 ks. Provedení - akátové dřevo.
 • Rozpočet: 0,7 mil Kč
 • Realizace: 8-9/2014

5. Zlepšení tepelně technického stavu víceúčelového objektu městyse Spálov, č.p. 170 na parcele č. st. 120 v k.ú. Spálov

Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení tepelně technického stavu objektu zateplením obvodových zdí, výměnou dveří a části oken a zateplení půdního prostoru.
Rozpočet: 2 mil Kč, projekt bude spolufinancován z rozpočtu OPŽP
Termín započetí prací II. polovina měsíce září.

6. Zlepšení tepelně technického stavu části objektu ZŠ Spálov, č.p. 1 na parcele č. st.1/1 v k.ú. Spálov - tělocvična se spojovacím krčkem

Popis projektu:  Předmětem projektu je zlepšení tepelně technického stavu objektu zateplením obvodových zdí, střechy a spojovacího krčku tělocvičny.

Rozpočet: 3,9 mil Kč, projekt bude spolufinancován z rozpočtu OPŽP
Termín započetí prací II. polovina měsíce září.
 

Drobné akce v roce 2014:

 • Oprava kamenných zdí (park, Panská zahrada) – zhotovitel Alois Onderka, cena 45 400,-Kč
 • Výměna vstupních dveří do bytů v bytovém domě č.p. 228 – zhotovitel ABLAK , cena 42 153,- Kč
 • výměna okapových žlabů a svodů na hasičské zbrojnici – zhotovitel Petr Fabík, Větřkovice, cena 17 000,- Kč
 • opravy kanalizačních šachet a uličních vpustí, opravy překopů na místních komunikacích – zhotovitel Pavel Bajer, Štramberk, cena 131 576,- Kč
 • zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci Panské sýpky“, projektant Ing. arch. Zdeněk Tupý, Nový Jičín, cena 100 000,- Kč
 • zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci přírodně krajinářské partie Zámeckého parku ve Spálově“, projektant Ing. Iva Škrovová, Kaménka, cena 26 278,- Kč
 • projekční práce pro akci modernizace obřadní síně a vstupních prostor Úřadu městyse Spálov, projektant Ing. arch. Lukáš Bargel, Rožnov p/R, cena 13 000,- Kč

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2013

 • Rekonstrukce kanalizace Spálov I. etapa – část od horního rybníku k restauraci U stromu, zhotovitel: Bamed, Pavel Bajer, Štramberk, cena díla: 1 692 369,92 Kč, dotace 1 269 277,44 Kč, spoluúčast 423 092,- Kč.
 • Opravy místních komunikací Spálov 2013 – v rámci tohoto projektu byly opraveny místní komunikace v různých částech městyse + křižovatka u Spálovského mlýna, zhotovitel Silnice Morava, cena díla: 1 596 463,- Kč vč. DPH, realizováno z vlastních zdrojů.
 • Sanace BD 290 II + Oprava schodiště a chodníku k BD 284, zpevněná plocha autobusové čekárny Pod kopcem – zhotovitel: Bamed, Pavel Bajer, Štramberk, cena díla: sanace – 279 032,- Kč, schodiště + chodník k BD 284 + oprava soklu – 83 051,-Kč, autobusová zastávka 21 563,- Kč, celkem 446 196,- Kč vč. DPH, realizováno z vlastních zdrojů.
 • Pořízení komunálního stroje v rámci projektu „Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov“.  Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie 1 261 525,60 Kč, vlastní zdroje 140 170,40 Kč.
 • Zpracování studie využití pro nový objekt na místě zbourané hospodářské budovy zámku. V novém objektu je navrženo umístění zdravotního střediska, mateřské školky a malometrážních bytů pro seniory, vzhledem k hygienickým požadavkům, nově také kuchyň pro strávníky základní a mateřské školy a cizí strávníky. Ve studii je rovněž obsažen návrh vytápění nového objektu, včetně stávající budovy základní školy. Cena za zpracování studie 114 950,- Kč vč. DPH. Nyní čekáme na nové programovací období EU 2014-2020 a jiné vhodné dotační tituly, ze kterých bychom mohli projekt po etapách realizovat.
 

Drobné akce v roce 2013:

 • Oprava kamenných zdí (park, Panská zahrada) – zhotovitel Alois Onderka, cena 30 000,-Kč
 • Oprava hrobů na místním hřbitově – jedná se o hroby významného spálovského učitele Vilibalda Ševčíka + hraběnky z rodu Závišů – zhotovitel fi. Jakubík Odry, cena 30 150,- Kč
 • Oprava plotů – na hrázi, u sokolovny, u střediska – zhotovitel Truhlářství Rostislav Baller, cena 84 000,-Kč
 • Opravy překopů a kanalizačních šachet aj. – Pavel Bajer, Bamed, Štramberk, cena 68 989,- Kč 
 • Vyvložkování komínů v bytovém domě č.p. 284, zhotovitel Kominictví Vojtěch Šuba, Drahotuše, cena 92 950,-Kč
 • Výstavba komínu – kotelna ÚM, zhotovitel Tomáš Vlček, Bílov, cena 140 239,00 Kč vč. DPH
 • Vyčištění rybníčků na horním konci, zhotovitel Lubomír Pola, Partutovice, cena 9 800,- Kč
 • Škodná událost - umístění sloupu el. vedení v kanalizačním potrubí u č.p. 97 na horním konci. Byl proveden odklon kanalizačního potrubí mimo sloup, náklady s odstraněním škody ve výši 24 587,00 Kč byly uhrazeny spol. ČEZ,
 • Digitalizace kronik od roku 1900 do 2012, zhotovitel Trend vozíčkářů z Olomouce, cena 12 000,- Kč,
 • Dodávka autobusové čekárny zastávka Pod kopcem, dodavatel Vendula Kyščiaková, Zábřeh, 58 564,-Kč + zpevněná plocha 26 091,-Kč

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2012

 • Sanace bytového domu č.p. 290 – celkové náklady 547 602,- Kč, financováno z rozpočtu
 • Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově – celkové náklady 865 274,- Kč, z toho - výměna oken a vstupních dveří – 479 594,- Kč a rekonstrukce sociálního zázemí – 369 546,- Kč.

Na projekt byla získána dotace z Programu rozvoje venkova MSK ve výši 560 000,- Kč

 • „Regenerace brownfields Spálov – odstranění hospodářské budovy zámku“ – celkové náklady 1 833 687,- Kč

Na projekt získána dotace z ROP MSK v maximální výši 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Nyní probíhá kontrola závěrečné žádosti o platbu na Úřadu regionální rady MSK.

 • Rekonstrukce místních komunikací ve Spálově (Dolní konec - malá strana, Tomanovsko, u hřbitova, u kostela, střed obce, Mlýnice) – celkové náklady 1 531 483,- Kč, financováno z rozpočtu
 • Rekonstrukce kotelny Úřadu městyse Spálov – instalace dvou nízkoemisních spalovacích kotlů o výkonu 48 kW na hnědé uhlí – celkové náklady 467 988,- Kč, financováno z rozpočtu

Drobné akce realizované v roce 2012

 • Rekonstrukce drátového rozhlasu - zvolena varianta postupného přechodu z drátového rozhlasu na bezdrátový, celkové náklady na pořízení nové rozhlasové ústředny a doplnění bezdrátových reproduktorů na místech, která nejsou dostatečně pokryta stávajícím systémem, činily 133 000,- Kč
 • Obnova dopravního značení – celkové náklady činily 59 914,- Kč
 • Ošetření památného stromu – náklady ve výši 15 000,- Kč, dotace z rozpočtu MŽP
 • Výměna vnitřních dveří v hasičské zbrojnici – náklady ve výši 71 820,- Kč, financováno z rozpočtu
 • Oprava vstupního traktu budovy základní školy – náklady 69 594,- Kč, financováno z rozpočtu

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2011

 • Územní plán Spálov, celkové náklady 600 000,- Kč (dotace 520 000,- Kč)
 • Rekonstrukce střechy tělocvičny, celkové náklady 297 315,- Kč
 • Výměna oken v bytových domech, celkové náklady 825 597,- Kč
 • Rekonstrukce části Mlýnice, náklady 299 892,- Kč (dotace 62 500,- Kč)

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2010

 • Výměna oken a vstupních v Základní škole ve Spálově, II. etapa, celkové náklady 874 477,- Kč, dotace z rozpočtu MSK 550 000,- Kč, zhotovitel fi. DEC-PLAST Trade  s.r.o.. Příbor
 • Výstavba dětského hřiště na Panské zahradě, celkové náklady 1 287 872,- Kč, dotace z rozpočtu MMR 1 000 000,- Kč, zhotovitel fi. Zbyněk Baller, Spálov
 • Dokončení rekonstrukce sokolovny ve Spálově, vnitřní vybavení, celkové náklady 24 725 477,- Kč, max. výše dotace z rozpočtu Regionální rady MSK 21 753 244,- Kč
 • Územní plán Spálov, celkové náklady 600 000,- Kč, podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu EU – v tuto dobu došlo sdělení, že žádost splnila kritéria přijatelnosti a je doporučena k financování, požadovaná dotace činí 528 000,- Kč

Vesnice roku 2009

1

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2009 - Městys Spálov, okres Nový Jičín
Kompletní vyhodnocení ke stažení zde.


Vesnice roku 2008

Městys Spálov se v roce 2008 historicky poprvé přihlásil do soutěže Vesnice roku. V rámci Moravskoslezského kraje získal Modrou stuhu za společenský život v obci a Čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Se získaným oceněním je spojena finanční odměna ve výši 600 000,- Kč.

Děkujeme všem občanům, spolkům a organizacím, kteří svou činností k získání tohoto ocenění přispěli.

Marie Flodrová, starostka
Diplom ke stažení zde.


Stanovení městysem

Spálov byl městečkem (městysem) stanoven rozhodnutím císařského dvoru ve Vídni 28.11.1828. V roce 1832 mu bylo císařem Františkem I. uděleno právo pořádat dva výroční trhy. Tento statut mu byl odebrán v roce 1954 – účinností zákona o národních výborech.
V roce 2006 na základě přijetí zákona č.234/2006 podal Spálov žádost o stanovení městysem. Žádosti bylo vyhověno a dne 1. prosince 2006 stanovil předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček Spálov městysem.


Obecní znak a prapor

znakNejstarší popis a vyobrazení obecního znaku Spálova - v bílém štítu zelený jehličnatý strom s hnědým kmenem, vystupujícím ze zeleného trávníku - je uvedeno v rukopisné práci Roberta Widimského z období 1852 – 1860. V roce 1996 požádal Spálov o udělení obecního praporu, které bylo spojeno s přiznáním nového popisu obecního znaku – znázorňující historický tis jako mladý, nízký dvojkmen.

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu