Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Aktuální počasí

Počasí dnes:

22. 1. 2019

zata

Bude převážně zataženo nízkou oblačností nebo mlhavo, na horách a ojediněle i v nižších polohách až skoro jasno. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -8 až -12°C.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Obsah

 

Současnost obce

logo

                 „Víceúčelové hřiště, Spálov“ 

Projekt “Víceúčelové hřiště, Spálov“ řeší volnočasové využití hřiště pro všechny věkové kategorie.

Stavba víceúčelového hřiště se skládá z tartanové herní plochy, oplocení, odvodnění a osvětlení hřiště a dále z prvků street workoutu a mobiliáře.

Rozměry tartanové herní plochy jsou 16x32m a slouží na hraní minikopané, volejbalu, basketbalu, nohejbalu, házené, tenisu, badmintonu aj. Sportoviště má pružný, umělý a vodopropustný povrch tartanového typu o tl. 13mm. Podklad tvoří ET pružná podložka o tl. 35mm a hutněné štěrkové vrstvy o celkové tl. 305mm. V herní ploše jsou zabudovány patky na umístění sloupků na tenis a volejbal. Oplocení hřiště je kombinací mantinelů z dřevěných fošen a polypropylénové sítě. Součástí oplocení jsou i integrované branky na minikopanou. Dešťová voda z propustných vrstev tartanové herní plochy je svedena pomocí potrubí do vsakovací jámy.

U vchodu na hřiště je umístěn dřevěný domek, který slouží k úschově sloupků a sítí a také k ovládání venkovního osvětlení hřiště. Naproti domku stojí informační tabule.

Workoutové hřiště o rozměru 6,5x8m obsahuje všechny základní prvky ke cvičení s vlastní váhou.  Najednou na něm může cvičit až 12 lidí.

 Vybudováním víceúčelového hřiště přibyl další prvek k využívání Panské zahrady k volnočasovým aktivitám a potřebám školy. Hřiště je volně přístupné.  

Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační fa Pavlacký s.r.o., Luhačovice.   Celková cena činila 2.621.269,70Kč. Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 1.726.884,-Kč.    

 

hřiště


sfdi

Výstavba tech. infrastruktury ve Spálově – SO 01 Chodníkové těleso kolem fary

Stavba byla realizována na poz. par. č. 3389/1 v KÚ Spálov. Stavební práce vyly prováděny na základě  projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Groman. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako zhotovitel fa Monstavby Morava s.r.o., Havířov, která započala 4.4.2016 stavební práce. Součástí díla bylo vybudování opěrné zdi, kdy stávající zeď byla nejdřív odstraněna a byla vystavěna nová o délce 71,7, šířce 0,65m a výšce do 1,4m nad chodníkovým tělesem. Součástí bylo i vybudování dvou schodišť. Chodníkové těleso bylo vystavěno v šířce 1,51-1,64m v délce 74.4 m. Od komunikace bylo chodníkové těleso odděleno betonovým obrubníkem. Pod chodníkovým tělesem bylo umístěno odvodňovací potrubí, které bylo obsypáno oblázkový m štěrkem a napojeno na novou uliční vpusť. Za opěrnou zdí byl proveden zpětný zásyp zeminou.  Vybudovaná stavba zajistí především bezpečnost chodců. 

Celková cena díla byla 1.818.655,46Kč. Na stavbu byla  městysu Spálov poskytnuta dotace  Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.214.000,-Kč. 

fara

fara

fara


moravskoslezský kraj

„Pekárna Spálov – rekonstrukce střechy“ 

 

  Projekt “Pekárna Spálov – rekonstrukce střechy“ řeší demontáž nevyhovujících střešních částí, nátěru stávajících tesařských konstrukcí proti hnilobě a dřevokazným škůdcům, výměnu ohořelých trámů, montáž nového laťování a nové střešní krytiny z pozinkovaných plechových tabulí, výměna žlabů a svodů.  

  Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační fa Consch s.r.o., Krnov.    Celková cena činila 565.132,-Kč.   Na realizaci projektu byla poskytnuta  dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 217.575,82Kč.   

          pekárnapekárna

          pekárna pekárna


MSK

„Havarijní oprava hasičské zbrojnice Spálov – oprava fasády“

  Projekt “Havarijní oprava hasičské zbrojnice Spálov – oprava fasády“ řeší výměnu stávajících dřevěných oken a sklobetonových stěn v 1. N.P. za okna plastová, s 6-ti komorovým izolačním dvojsklem a výměna parapetů. Dále byla provedena výměna vstupních dřevěných dveří za dveře hliníkové. Obvodové zdivo bylo po celé délce, vč. přístavků i sušárny hadic podřezáno. Bylo provedeno osekání staré poškozené omítky a došlo k zateplení obvodového pláště budovy polystyrenem tl. 140mmm, zakončené stěrkou a tenkovrstvou silikonovou omítkou. Soklové smíšené zdivo bylo obloženo deskami  Cetris.

  Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační fa BDSTAV MORAVA s.r.o, Bruzovice.  Celková cena činila 1.084.350,68Kč.                                                                        Na realizaci projektu byla poskytnuta mimořádná investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského  ve výši 300.000,-Kč.   

         fasáda           fasáda


MSK

„Hasičská zbrojnice Spálov – rekonstrukce střechy“

       Projekt “Hasičské zbrojnice Spálov - rekonstrukce střechy“ řeší celkovou rekonstrukci střechy na budově hasičské zbrojnice č. p. 279. Realizací došlo k demontáži původní střešní krytiny a poškozených dřevěných prvků s uložením na skládku. Dále následovalo provedení nového bednění střechy z prken o tl. 24mm v ploše cca 30% celkové plochy střechy. Všechny dřevěné prvky byly opatřeny nátěrem proti hnilobě a dřevokazným škůdcům. Bylo provedeno nové laťování pod novou střešní krytinu v rozsahu 161,52m2, zabudování dvou nových střešních oken. Na hlavní budově byla zhotovena montáž nové střešní krytiny z pálené glazurované tašky značky Tondach o celkové ploše 151,52. Na střechách sušící věže a zadních přístavků byla provedena montáž Cu tabulí o ploše 21,08m2. Dále byly vystavěny krycí komínové desky a vyměněny podokapní žlaby a střešní svody. Na základě výběrového řízení byla vybrána realizační fa TVARSTAV – REAL s.r.o, Nový Jičín, nabídková cena činila 584.157,-Kč s DPH.                                                               Na realizaci projektu byla poskytnuta dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016 ve výši 227.587,-Kč.   

hasičárna


MZ                                               MSK

Modernizace čistírny odpadních vod Spálov

stavba Modernizace čistírny odpadních vod Spálov spočívala ve vybudování nové provozní budovy v objektu čistírny odpadních vod v obci Spálov, vybudování nové železobetonové dělící stěny s rozpěrami budované uvnitř stávajícího kombibloku, vybudování nové uskladňovací nádrže a svozové jímky. Součástí stavby byla také dodávka technologie čištění.

Projektovou dokumentaci zpracovala společnost  EKOPROGRES HRANICE, a. s.

Stavba je projektovou dokumentací členěna na následující stavební objekty a provozní soubory:

SO 01 – Provozní budova –  zděná stavba o rozměrech 6,4x5,9m, částečně zapuštěna do terénu, střecha ze železobetonu  s izolací proti vodě s vrstvou zeminy a zatravněním.

SO 02 – Kombiblok – stavební úprava – stávající aktivační nádrž byla rozdělena železobetonovou přepážkou na dvě menší aktivační nádrže, byla provedena nová dosazovací nádrž, prostupy pro technologická potrubí a  kabelová vedení a dále přeložka odtokového potrubí vyčištěné vody.

SO 03 – Uskladňovací nádrž, svozová jímka – uskladňovací nádrž je železobetonová o objemu 68m3, svozová jímka je rovněž železobetonová o objemu 25m3

SO 04 – Venkovní úpravy – terénní úpravy a chodník

PS 01 – Mechanické předčištění  - v této části je odpadní voda, přitékající ze stávající jednotné kanalizace, mechanicky předčištěna na strojně stíraných česlích. Shrabky z česlí jsou shrnovány do plastového kontejneru. Za česlemi je osazen lapák písku s mamutovým čerpadlem DN80. Písek je čerpán do separátoru písku, kde dochází k jeho odvodnění a je strojně shrabován do plastového kontejneru. Chod česlí a lapáku písku je řízen automaticky v časovém režimu. Česle i lapák jsou opatřeny obtokem, kterým bude voda při dosažení havarijní hladiny odtékat do potoka. Na konci žlabu mechanického předčištění jsou umístěny přepadové jímky pro rovnoměrný nátok na obě biologické linky.

PS 02 – Biologické čištění – původní aktivační nádrž byla rozdělena železobetonovou stěnou na dvě biologické linky. Odpadní voda je přiváděna do denitrifikačních částí aktivace, kde je promíchávána horizontálními míchadly. V další části aktivace, která je rozdělena plastovou příčkou dochází k nitrifikaci pomocí jemnobublinného provzdušňovacího zařízení v pevně kotvené verzi – rošt kotvený prostřednictvím potrubí, které začíná 1m pod hladinou v nitrifikaci. Rošt je vybaven odvodňováním. Zdrojem vzduchu jsou tři rotační dmýchadla s protihlukovými kryty, která jsou umístěna v dmýchárně v nové provozní budově. Každá nitrifikační nádrž je provzdušňována jedním dmýchadlem, které jsou řízeny frekvenčním měničem od kyslíkových sond umístěných v nitrifikačních nádržích. V nitrifikačních nádržích je umístěno ponorné kalové čerpadlo pro vnitřní recirkulaci kalu. Oddělení aktivovaného kalu od biologicky vyčištěné vody je zajištěno ve vertikální dosazovací nádrži. Odpadní voda z aktivace natéká do dosazovací nádrže do středového uklidňovacího válce. Kal se odebírá potrubím do čerpací jímky kalu, odkud je jako vratný kal čerpán ponorným čerpadlem do  do denitrifikační nádrže nebo jako přebytečný kal do uskladňovací nádrže. V čerpací jímce kalu je umístěno čerpadlo pro odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací nádrže do aktivační nebo uskladňovací nádrže. Vyčištěná odpadní voda přepadá přes nornou stěnu do žlabu po obvodu dosazovací nádrže a odtéká potrubím do potoka. Obě dosazovací nádrže jsou vystrojeny stejně, jen jedna je z důvodu malého sklonu spádového betonu navrženo stírání dna.

PS 03 – Kalové hospodářství – nově vybudována uskladňovací nádrž kalu o objemu 66m3, která je navržena na uskladňovací dobu 120 dní.  Nádrž je vybavena ponorným kalovým čerpadlem, pro čerpání odsazené vody, zařízením pro promíchávání a homogenizaci uskladněného kalu a přípojkouk fekálnímu vozu. Vedle uskladňovací nádrže je umístěna svozová jímka o objemu 26m3. Při jejím naplnění je kal postupně přečerpávám na začátek mechanického předčištění.

Veškerá potrubí jsou v provedení nerez.

PS 04 – Elektroinstalace – v souvislosti s rekonstrukcí je navržen elektroměrový rozvaděč ER212/NKP7P-C , pro jeden dvojsazbový elektroměr. Elektroměrový rozvaděč je umístěn v oplocení objektu. Z elektroměrového pilíře jsou vedeny kabely do hlavního rozvaděče v provozní budově. 

PS 05 – Měření a regulace

Projekt zahrnuje rozvod silnoproudu, motorickou instalaci ČOV, měření a regulaci a automatizaci celého procesu.  Ze skříňového rozvaděče ( RMS1) umístěného v provozní místnosti,  jsou napájeny všechny elektrospotřebiče ČOV. Všechny spotřebiče jsou řízeny z automatu umístěného v RMS1, kompresor má vlastní automatiku. Motory jsou spouštěny přímo, dmýchadla jsou řízena přes frekvenční měniče. Jednotlivé spotřebiče jsou napojeny přes svorkovnicové skříně. Spotřebiče je možno ovládat ručně, nebo automaticky prostřednictvím řídícího automatu.  Na dveřích rozvaděče je umístěn grafický displej, na kterém je zobrazena celá řízená technologie. Případné závady čí chyby jsou přenášeny pomocí SMS obsluze ČOV.

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel díla, společnost  Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim, která nabídla nejnižší nabídkovou cenu, a to 6.776.000,- Kč.

Stavba byla započata v dubnu 2016 a již během prvních měsíců se vyskytly nepředvídatelné vícepráce, spočívající ve vybudování opěrných zdí vlivem nestabilního podloží tvořeného navážkou, úpravou trasy nátoku kanalizačního potrubí, zvýšený rozsah výkopových prací způsobený realizací díla v navážce s následnou změnou geologických poměrů až na skalní podloží, které bylo nutné vybourat vzhledem k zachování gravitačního systému čištění odpadních vod, doplnění odvodnění zpevněných ploch kolem objektu ČOV, realizace nové vodovodní přípojky vč. vyčištění stávající studny, pro zásobování objektu ČOV vodou, realizace nové přípojky elektro s přemístěním měření odběru do oplocení objektu  ČOV na základě požadavku  ČEZu, zvýšený rozsah prací a změna technologie provádění sanačních prací původních jímek způsobených zvýšenou degradací betonových stěn.  Tyto VCP způsobily, že cena díla byla navýšena na celkových 8.055.171,56 Kč a také termín dokončení byl změněn do 28.2.2017.

Na rekonstrukci ČOV byla městysu Spálov poskytnuta dotace  Ministerstva zemědělství ve výši 4.744.000,- Kč a Moravskoslezského kraje  ve výši 1.051.975,06 Kč .

MZ                                                  MSK


dopravní automobil


    PROGRAM OBNOVY VESNICE

MĚSTYS SPÁLOV

2016 – 2020

CHARAKTERISTIKA  MĚSTYSE SPÁLOVA

 

s

 

mikromasMoravské Kravařsko

MĚSTYS SPÁLOV

        2016 - 2020        

 


Moravskoslezsky kraj [logo]

Projekt "Úprava Panské zahrady II. etapa" byl finančně podpořen dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Projekt „Úprava Panské zahrady II. etapa“

Předmětem další etapy rozvoje veřejného prostranství tzv. Panské zahrady v centrální části Spálova s názvem „Úprava Panské zahrady II. etapa“ je výstavba altánu a pergoly, instalace cvičebních prvků a navrženého mobiliáře - lavičky, sety do altánu, odpadkové koše a stojany na kola. Součástí je také instalace venkovního osvětlení daného prostoru. Altán je navržen jako čtvercová konstrukce o délce hrany 5,6 m, pergola má rozměry 8 x 3 m a vytváří spolu s altánem ucelenou kompozici, vymezující pobytový prostor a malou plochu se cvičebními prvky. Ve venkovní posilovně budou instalovány cvičební prvky: "veslice" pro posilování všech svalových skupin, "sedy-lehy" - pro posilování břišních a zádových svalů, "kombinovaná sestava" pro různé druhy atletických cvičení a "rotoped" pro procvičování dolních končetin. Nové osvětlení prostoru bude napojeno na stávající veřejné osvětlení, v rámci této etapy budou osazeny 3 stožáry, 1 u spojovacího chodníku a 2 stožáry u běžecké dráhy. Stožáry budou osazeny svítidly a reflektory. Požadavky na osvětlení jsou dány normou pro osvětlení sportovišť. Mobiliář sestává z 6 ks laviček bez opěradel pro oboustranné použití, 5 ks laviček s opěradly, odpadkové koše 4 ks, sety do altánu 4 ks a stojany na kola 2 ks. Provedení - akátové dřevo. Cílem projektu je vytvoření atraktivního prostoru pro setkávání, sport, relaxaci i zábavu spálovských i mimospálovských návštěvníků zahrady všech věkových kategorií. V zásadní míře bude využíván dětmi základní školy.

 
 
Oceněné osobnosti městyse Spálova

Oceněné osobnosto

zde ke stažení

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2014

1. Výstavba běžecké dráhy a doskočiště - Úprava Panské zahrady II. etapa

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba běžecké dráhy o rozměrech 75,0 x 3,6 m, doskočiště o rozměrech 10,0 x 3,6 m, terénní úpravy pozemku na ploše cca 1718 m2, výstavba chodníku, zpevněných ploch, výstavba kamenné zídky č. 1 o délce 34 m a kamenné zídky č. 2 o délce 17 m. Na nezastavěných plochách bude rozprostřena odkopaná zemina, terén bude přirozeně domodelován, plochy budou připraveny pro další plánované záměry městyse Spálov. Chodník a plocha pod altánem je navržena z tzv. minerálního betonu - mechanicky zpevněné kamenivo.
Rozpočet projektu: 1,09 mil Kč
Realizace ukončena

2. Výstavba technické infrastruktury ve Spálově – zpevněná plocha okolo kostela

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba zpevněné plochy okolo kostela (lokalita č. 2). Jedná se o úpravu stávající místní komunikace ve středu městyse, zastavěná plocha 530 m2. Zpevněná plocha je navržena v celkové šířce 3 000 mm a bude provedena z dlažby z malé žulové kostky 100x100x100mm kladené podélně do betonového lože s boční betonovou opěrou. Okrajové části budou na obě strany zpevněny nastojato položenými říčními valouny. Odvodnění lokality je řešeno instalací odvodňovacího žlabu, včetně napojení do jednotné kanalizace.

Rozpočet: 0,8 mil Kč

Realizace: 8-9/2014

3. Oprava místních komunikací 2014

Popis projektu: Předmětem plnění zakázky je oprava místních komunikací v městysu Spálov, jejichž povrch je vlivem eroze narušený. V rámci oprav bude provedeno očištění stávající vozovky, vyrovnání lokálních nerovností. Konečná úprava komunikací bude v provedení ACO 11 (ABS) tl. 5 cm, část komunikace u rybníka bude zhotovena ze žulových kostek.

Rozpočet: 0,8 mil Kč

Realizace: 8-9/2014

4. Úprava Panské zahrady II. etapa

Popis projektu: Předmětem projektu je výstavba altánu a pergoly, instalace cvičebních prvků a navrženého mobiliáře – lavičky, sety do altánu, odpadkové koše, stojany na kola. Altán je navržen jako čtvercová konstrukce o délce hrany 5,6 m, pergola má rozměry 8 x 3 m a vytváří spolu s altánem ucelenou kompozici, vymezující pobytový prostor a malou plochu se cvičebními prvky. Základy jsou navrženy z patek z prostého betonu, dřevěné konstrukce budou provedeny z borového dřeva. Dřevo bude ošetřeno impregnací a lazurovacím nátěrem. Ve venkovní posilovně budou instalovány cvičební prvky: "veslice" pro posilování všech svalových skupin, "sedy-lehy" - pro posilování břišních a zádových svalů, "kombinovaná sestava" pro různé druhy atletických cvičení a "rotoped" pro procvičování dolních končetin. Mobiliář sestává z 6 ks laviček bez opěradel pro oboustranné použití, 5 ks laviček s opěradly, odpadkové koše 4 ks, sety do altánu 4 ks a stojany na kola 2 ks. Provedení - akátové dřevo.

Rozpočet: 0,7 mil Kč

Realizace: 8-9/2014

5. Zlepšení tepelně technického stavu víceúčelového objektu městyse Spálov, č.p. 170 na

parcele č. st. 120 v k.ú. Spálov
Popis projektu: Předmětem projektu je zlepšení tepelně technického stavu objektu zateplením obvodových zdí, výměnou dveří a části oken a zateplení půdního prostoru.
Rozpočet: 2 mil Kč, projekt bude spolufinancován z rozpočtu OPŽP
Termín započetí prací II. polovina měsíce září.

6. Zlepšení tepelně technického stavu části objektu ZŠ Spálov, č.p. 1 na parcele č. st.

1/1 v k.ú. Spálov - tělocvična se spojovacím krčkem

Popis projektu:  Předmětem projektu je zlepšení tepelně technického stavu objektu zateplením obvodových zdí, střechy a spojovacího krčku tělocvičny.

Rozpočet: 3,9 mil Kč, projekt bude spolufinancován z rozpočtu OPŽP
Termín započetí prací II. polovina měsíce září.

Drobné akce v roce 2014:

- Oprava kamenných zdí (park, Panská zahrada) – zhotovitel Alois Onderka, cena 45 400,-Kč
- Výměna vstupních dveří do bytů v bytovém domě č.p. 228 – zhotovitel ABLAK , cena 42 153,- Kč
- výměna okapových žlabů a svodů na hasičské zbrojnici – zhotovitel Petr Fabík, Větřkovice, cena 17 000,- Kč
- opravy kanalizačních šachet a uličních vpustí, opravy překopů na místních komunikacích – zhotovitel Pavel Bajer, Štramberk, cena 131 576,- Kč
- zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci Panské sýpky“, projektant Ing. arch. Zdeněk Tupý, Nový Jičín, cena 100 000,- Kč
- zpracování projektové dokumentace na „Rekonstrukci přírodně krajinářské partie Zámeckého parku ve Spálově“, projektant Ing. Iva Škrovová, Kaménka, cena 26 278,- Kč
- projekční práce pro akci modernizace obřadní síně a vstupních prostor Úřadu městyse Spálov, projektant Ing. arch. Lukáš Bargel, Rožnov p/R, cena 13 000,- Kč

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2013

* Rekonstrukce kanalizace Spálov I. etapa – část od horního rybníku k restauraci U stromu, zhotovitel: Bamed, Pavel Bajer, Štramberk, cena díla: 1 692 369,92 Kč, dotace 1 269 277,44 Kč, spoluúčast 423 092,- Kč.
* Opravy místních komunikací Spálov 2013 – v rámci tohoto projektu byly opraveny místní komunikace v různých částech městyse + křižovatka u Spálovského mlýna, zhotovitel Silnice Morava, cena díla: 1 596 463,- Kč vč. DPH, realizováno z vlastních zdrojů.
* Sanace BD 290 II + Oprava schodiště a chodníku k BD 284, zpevněná plocha autobusové čekárny Pod kopcem – zhotovitel: Bamed, Pavel Bajer, Štramberk, cena díla: sanace – 279 032,- Kč, schodiště + chodník k BD 284 + oprava soklu – 83 051,-Kč, autobusová zastávka 21 563,- Kč, celkem 446 196,- Kč vč. DPH, realizováno z vlastních zdrojů.
* Pořízení komunálního stroje v rámci projektu „Snížení prašnosti na pozemních komunikacích v městysu Spálov“.  Dotace ze státního rozpočtu a z rozpočtu Evropské unie 1 261 525,60 Kč, vlastní zdroje 140 170,40 Kč.
* Zpracování studie využití pro nový objekt na místě zbourané hospodářské budovy zámku. V novém objektu je navrženo umístění zdravotního střediska, mateřské školky a malometrážních bytů pro seniory, vzhledem k hygienickým požadavkům, nově také kuchyň pro strávníky základní a mateřské školy a cizí strávníky. Ve studii je rovněž obsažen návrh vytápění nového objektu, včetně stávající budovy základní školy. Cena za zpracování studie 114 950,- Kč vč. DPH. Nyní čekáme na nové programovací období EU 2014-2020 a jiné vhodné dotační tituly, ze kterých bychom mohli projekt po etapách realizovat.

Drobné akce v roce 2013:

- Oprava kamenných zdí (park, Panská zahrada) – zhotovitel Alois Onderka, cena 30 000,-Kč

- Oprava hrobů na místním hřbitově – jedná se o hroby významného spálovského učitele Vilibalda Ševčíka + hraběnky z rodu Závišů – zhotovitel fi. Jakubík Odry, cena 30 150,- Kč

- Oprava plotů – na hrázi, u sokolovny, u střediska – zhotovitel Truhlářství Rostislav Baller, cena 84 000,-Kč
- Opravy překopů a kanalizačních šachet aj. – Pavel Bajer, Bamed, Štramberk, cena 68 989,- Kč 
- Vyvložkování komínů v bytovém domě č.p. 284, zhotovitel Kominictví Vojtěch Šuba, Drahotuše, cena 92 950,-Kč

- Výstavba komínu – kotelna ÚM, zhotovitel Tomáš Vlček, Bílov, cena 140 239,00 Kč vč. DPH

- Vyčištění rybníčků na horním konci, zhotovitel Lubomír Pola, Partutovice, cena 9 800,- Kč
- Škodná událost - umístění sloupu el. vedení v kanalizačním potrubí u č.p. 97 na horním konci. Byl proveden odklon kanalizačního potrubí mimo sloup, náklady s odstraněním škody ve výši 24 587,00 Kč byly uhrazeny spol. ČEZ,

- Digitalizace kronik od roku 1900 do 2012, zhotovitel Trend vozíčkářů z Olomouce, cena 12 000,- Kč,

- Dodávka autobusové čekárny zastávka Pod kopcem, dodavatel Vendula Kyščiaková, Zábřeh, 58 564,-Kč + zpevněná plocha 26 091,-Kč

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2012

* Sanace bytového domu č.p. 290 – celkové náklady 547 602,- Kč, financováno z rozpočtu

* Rekonstrukce tělocvičny při ZŠ ve Spálově – celkové náklady

865 274,- Kč, z toho - výměna oken a vstupních dveří – 479 594,- Kč a rekonstrukce sociálního zázemí – 369 546,- Kč.

Na projekt byla získána dotace z Programu rozvoje venkova MSK ve výši 560 000,- Kč

* „Regenerace brownfields Spálov – odstranění hospodářské budovy zámku“ – celkové náklady 1 833 687,- Kč

Na projekt získána dotace z ROP MSK v maximální výši 85 % z celkových způsobilých nákladů projektu. Nyní probíhá kontrola závěrečné žádosti o platbu na Úřadu regionální rady MSK.

* Rekonstrukce místních komunikací ve Spálově (Dolní konec - malá strana, Tomanovsko, u hřbitova, u kostela, střed obce, Mlýnice) – celkové náklady 1 531 483,- Kč, financováno z rozpočtu

* Rekonstrukce kotelny Úřadu městyse Spálov – instalace dvou nízkoemisních spalovacích kotlů o výkonu 48 kW na hnědé uhlí – celkové náklady 467 988,- Kč, financováno z rozpočtu

Drobné akce realizované v roce 2012

* Rekonstrukce drátového rozhlasu - zvolena varianta postupného přechodu z drátového rozhlasu na bezdrátový, celkové náklady na pořízení nové rozhlasové ústředny a doplnění bezdrátových reproduktorů na místech, která nejsou dostatečně pokryta stávajícím systémem, činily 133 000,- Kč

* Obnova dopravního značení – celkové náklady činily 59 914,- Kč

* Ošetření památného stromu – náklady ve výši 15 000,- Kč, dotace z rozpočtu MŽP

* Výměna vnitřních dveří v hasičské zbrojnici – náklady ve výši 71 820,- Kč, financováno z rozpočtu

* Oprava vstupního traktu budovy základní školy – náklady 69 594,- Kč, financováno z rozpočtu

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2011

- Územní plán Spálov, celkové náklady 600 000,- Kč (dotace 520 000,- Kč)

- Rekonstrukce střechy tělocvičny, celkové náklady 297 315,- Kč

- Výměna oken v bytových domech, celkové náklady 825 597,- Kč

- Rekonstrukce části Mlýnice, náklady 299 892,- Kč (dotace 62 500,- Kč)

Zastupitelstvo městyse Spálov informuje: projekty roku 2010

* Výměna oken a vstupních v Základní škole ve Spálově, II. etapa, celkové náklady 874 477,- Kč, dotace z rozpočtu MSK 550 000,- Kč, zhotovitel fi. DEC-PLAST Trade  s.r.o.. Příbor

* Výstavba dětského hřiště na Panské zahradě, celkové náklady 1 287 872,- Kč, dotace z rozpočtu MMR 1 000 000,- Kč, zhotovitel fi. Zbyněk Baller, Spálov

* Dokončení rekonstrukce sokolovny ve Spálově, vnitřní vybavení, celkové náklady 24 725 477,- Kč, max. výše dotace z rozpočtu Regionální rady MSK 21 753 244,- Kč

* Územní plán Spálov, celkové náklady 600 000,- Kč, podána žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu EU – v tuto dobu došlo sdělení, že žádost splnila kritéria přijatelnosti a je doporučena k financování, požadovaná dotace činí 528 000,- Kč

Vesnice roku 2009

1

Zlatá stuha a vítěz krajského kola 2009 - Městys Spálov, okres Nový Jičín

Kompletní vyhodnocení ke stažení zde.

 

Vesnice roku 2008

Městys Spálov se v roce 2008 historicky poprvé přihlásil do soutěže Vesnice roku. V rámci Moravskoslezského kraje získal Modrou stuhu za společenský život v obci a Čestný diplom za vzorné vedení obecní knihovny. Se získaným oceněním je spojena finanční odměna ve výši 600 000,- Kč.

Děkujeme všem občanům, spolkům a organizacím, kteří svou činností k získání tohoto ocenění přispěli.

Marie Flodrová, starostka

Diplom ke stažení zde.

 

Stanovení městysem

Spálov byl městečkem (městysem) stanoven rozhodnutím císařského dvoru ve Vídni 28.11.1828. V roce 1832 mu bylo císařem Františkem I. uděleno právo pořádat dva výroční trhy. Tento statut mu byl odebrán v roce 1954 – účinností zákona o národních výborech.
V roce 2006 na základě přijetí zákona č.234/2006 podal Spálov žádost o stanovení městysem. Žádosti bylo vyhověno a dne 1. prosince 2006 stanovil předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloslav Vlček Spálov městysem.

Obecní znak a prapor

znak

Nejstarší popis a vyobrazení obecního znaku Spálova - v bílém štítu zelený jehličnatý strom s hnědým kmenem, vystupujícím ze zeleného trávníku - je uvedeno v rukopisné práci Roberta Widimského z období 1852 – 1860. V roce 1996 požádal Spálov o udělení obecního praporu, které bylo spojeno s přiznáním nového popisu obecního znaku – znázorňující historický tis jako mladý, nízký dvojkmen.