Městys Spálov
Spálov

Mikroregion

Mikroregion Odersko vznikl na základě smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí ze dne 19.12.2001.

Mapa mikroregionu ke stažení ZDE

Předmětem činnosti svazku je zejména:

 • rozvoj malého a středního podnikání, podpora zemědělského hospodaření, rozvoj řemesel a služeb
 • podpora hospodářské infrastruktury a zajištění dopravní obslužnosti
 • sociální rozvoj obcí
 • vzájemná spolupráce na území informatiky
 • ochrana životního prostředí
 • rozvoj cestovního ruchu
 • propagace svazku a jeho zájmového území
 • společné postupy při uplatňování požadavků na finanční podpory z progrmů ČR a EU

Území spadá pod správu obcí z rozšířenou působností Odry a Nový Jičín.

Poloha a přírodní podmínky

Mikroregion leží ve východní části České republiky, náleží do okresu Nový Jičín v Moravskoslezském kraji, který je současně i územní jednotkou NUTS II Moravskoslezsko.
Mikroregion sousedí na severu s Mikroregionem Moravice a na jihovýchodě s Regionem Poodří a na jihu s Mikroregionem Rozvodí (kraj Olomoucký). Jedná se o souvislé území na rozhraní tří stávajících okresů: Nový Jičín, Opava a Přerov. 
Je mikroregionem vesnickým, i když jeho ekonomická povaha není dominantně zemědělská.
Přírodní dominantou je řeka Odra. Její tok přetíná podélně celé území. Podstatná část území leží v malebné krajině Oderských vrchů náležejících do celku Nízkého Jeseníku. Hodnota a zajímavost oblasti po stránce fauny a flory je zdůrazněna ochranářskými opatřeními v rámci Přírodního parku Oderské vrchy a Chráněné krajinné oblasti Poodří. 

Cestovní ruch

Zdejší krajina je velmi malebná, bohatá na lesy, přírodní zajímavosti a kulturní památky, takže cestovní ruch zde má silný potenciál. Není ale plně rozvinut. Celou oblastí již nyní prochází několik turisticky značených tras: 

 • červená turistická značka – trasa: Stříbrné jezírko, Jestřábí, Fulnek
 • modrá turistická značka – trasa: Naučná stezka Stříbrný chodník, Pohoř, Kletné, Fulnek
 • zelená turistická značka – trasa: Skalní sklepy, Tři smrky, Dvořisko, Dobešov, Luboměř, Spálov


Výchozím bodem je vlakové nádraží ČD Odry.

Vzhledem k reliéfu území jsou zde výborné podmínky pro cykloturistiku. Odrami prochází cyklistický okruh Kravařsko, ten se napojuje na cyklotrasu GREENWAYS Vídeň – Morava – Krakov a dalších asi dvanáct cyklotras.

Turistické atraktivity

 • Heřmanice u Oder – Vavrečkova lípa, předpokládaný věk 196 let
 • Heřmánky – pramen Jubileum Quelle, jenž vyvěrá pod silnicí u kostela, Tomčíkův tis, stáří cca 250 let
 • Jakubčovice nad Odrou – památný strom Pavlíkův dub, stáří 160 let
 • Jeseník nad Odrou – památný strom dub letní, stáří cca 250 let a v Hrabětickém lese největší smrk v okresu Nový Jičín
 • Luboměř – významný strom lípa malolistá u kostela
 • Mankovice – přes obec vedla stará obchodní cesta „jantarová stezka“, v obci se nachází dva památné stromy lípa malolistá a topol černý
 • Odry – Naučná stezka Stříbrný chodník, délka trasy 7,5 km, náročnost střední
 • Spálov – prostorná jeskyně Petrova skála po těžbě břidlice, v zimě s nádhernou výzdobou ledových krápníků, památný strom Spálovský klen
 • Vražné – Rodný dům Johana Gregora Mendela, v domě je umístěna expozice o jeho životě a díle

 

Zvláště chráněná území

 • Chráněná krajinná oblast Poodří
 • Přírodní park Oderské vrchy

Přírodní rezervace: 

Přírodní rezervace Královec na území Spálova a Přírodní rezervace Suchá Dora na území Dobešova

Přírodní památky: 

Na Čermence na území Kaménky, Vrásový soubor u Klokočůvku, Meandry Staré Odry na území Jeseníku nad Odrou, Stříbrné jezírko nedaleko obce Jestřábí      

Klimatické poměry

mikroregionMikroregion patří mezi mírně teplé, vlhké oblasti s mírnou zimou. 

 • Průměrná roční teplota 7 – 8,5 °C
 • Průměrné roční srážky 600 – 800 mm
 • Průměrná roční oblačnost 60 %
 • Průměrné teploty vegetačního období 14 – 16 °C
 • Délka vegetační doby 140 – 160 dnů
 • Průměrná výška spadlého sněhu za rok 75 – 100 cm

Praktické info

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu