Městys Spálov
Spálov

Czechpoint

Úřad městyse a CZECHPOINT

Czech POINT, tedy Český  Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan-veřejná správa. Tento systém slouží jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa, tak aby „obíhala data, ne občan“. 

Tento systém je využíván naší obci již od 01.01.2008  a nabízí občanům tyto služby:

Podání formuláře do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu

Chce-li občan o založení živnosti učinit podání v elektronické podobě, vyplní nejprve jednotný registrační formulář na webových stránkách Hospodářské komory ČR a odešle. Systém mu na základě odeslání vygeneruje číslo tzv. tiketu, které si vytiskne nebo opíše a poté se dostaví s číslem a platným občanským průkazem na úřad městyse. Pracovnice na základě předložených dokladů učiní elektronické podání do registru. Správní poplatek je 1.050,-Kč

  • podání žádosti o výpis z rejstříku trestů

občan, který  žádá o výpis z rejstříku trestů se dostaví na úřad městyse s platným občanským průkazem a správní poplatek činí 100,-Kč

  • podání žádosti o výpis z živnostenského rejstříku

občan, který žádá výpis z živnostenského rejstříku, doloží pracovnici identifikační číslo subjektu ( IČ). Správní poplatek je za 1. stránku 100,-Kč a za další stránky 50,-Kč.

  • podání žádosti na výpis z obchodního rejstříku

občan, který žádá tento výpis, doloží identifikační číslo organizace (IČ). Správní poplatek je za 1. stránku 100,-Kč, za další stránky 50,-Kč.

  • podání žádosti na výpis z katastru nemovitostí

občan, který žádá o výpis z katastru nemovitostí, musí znát číslo parcely, číslo popisné budovy nebo číslo listu vlastnictví. Bez těchto údajů nelze úplný ani částečný výpis vyhotovit. Správní poplatek za1stránku je 100,-Kč, za další stránky 50,-Kč.

  • podání formuláře do registru živnostenského podnikání pro právnickou osobu

obdobný postup jako podání formuláře do registru živnostenského podnikání pro fyzickou osobu.

  • formulář k výpisu insolventního rejstříku
  • formulář výpisu seznam kvalifikovaných dodavatelů
  • formulář z bodového hodnocení

občan, který žádá výpis z bodového hodnocení řidičů, doloží platný občanský průkaz a řidičský průkaz. Správní poplatek za vystavení výpisu je 100,-Kč

  • konverze dokumentů

Jedná se o konverzi dokumentu na žádost z listinné podoby do elektronické, kdy občan /žadatel/ přichází na kontaktní místo s listinou a žádá o konverzi. Výstup z této varianty je uložen na datový nosič CD nebo DVD. V opačném případě konverze, z elektronické podoby do listinné, výstupem je konvertovaná listina. Správní poplatek je 150,-Kč.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu