Městys Spálov
Spálov

Odpadové hospodářství

Městys Spálov má uzavřenou smlouvu na svoz komunálního a tříděného odpadu s firmou EKOLTES Hranice a.s.

Pravidelný svoz směsného komunálního odpadu (popelnic) se provádí co 14 dní v zimních měsících a v letních měsících každé tři týdny vždy v úterý. Do popelnic je zakázáno dávat horký (i teplý) popel - v případě porušení zákazu nebude odpad vyvezen. 

TERMÍNY SVOZU TKO V MĚSTYSI SPÁLOV                                                                                             NA ROK 2024                                                                                                      

 • leden: 9., 23.
 • únor: 6., 20.
 • březen: 5., 19.
 • duben: 2., 16., 30.
 • květen: 14., 28.
 • červen: 11., 25.
 • červenec: 9., 30.
 • srpen: 20.
 • září: 10., 
 • říjen: 1., 15., 29.
 • listopad: 12., 26,
 • prosinec: 10., 23.

Formuláře

V obci Spálov jsou umístěny kontejnery na tříděný odpad. Vývoz kontejnerů na tříděný odpad je zajištěn dle potřeby telefonickou objednávkou u svozové firmy.

Sběrná místa

Kontejnery na plast,  papír a sklo jsou umístěny u sokolovny, na horním konci u pekárny, u bytových domů, na dolním konci vedle zastávky a u čísla popisného 23.

Kontejnery na kov a oblečení  u sokolovny.

Nádoby na olej u sokolovny, pekárny a na dolním konci u zastávky.

Žádáme občany, aby odpady neodkládali mimo sběrné kontejnery!

Sběrný dvůr

Občané mají možnost zdarma ukládat nebezpečný a velkoobjemový odpad na sběrný dvůr v Hranicích. Stačí se prokázat občanským průkazem, že jste občanem Spálova.

Provozní doba sběrného dvora v Hranicích.

sběrný dvůr

 

Svoz objemového a nebezpečnho odpadu

Městys zajišťuje dvakrát ročně svoz nebezpečného a objemového odpadu. Termíny svozu jsou v předstihu vyvěšeny na vyvěskách a na webových stránkách městyse. 

kam s použitými pneumatikami  svoz

Sběr potravinářského oleje

Jak zlikvidovat olej a tuk po smažení? A kam s ním?

Tuky nevylévejte do WC, do kanalizace nepatří. Ničíte si tím odpad.
S tuky a oleji po smažení by se mělo nakládat jako s odpadem. Občané je mohou nalévat do použitých plastových obalů (PET lahve atd.) a ukládat do určených separačních nádob. Tyto označené nádoby (240l zelené plastové popelnice) najdete na místech určených ke sběru tříděného odpadu. 
Pokud bude tento odpad končit tím, že vysmažený olej a tuk bude vyléván do WC,výlevek a dřezů v domácnostech, je nanejvýš pravděpodobné, že nastane dříve či později havarijní stav na domovní kanalizaci. Kanalizace bude neprůchodná.
Tuky a oleje do kanalizace nepatří!! Po ochlazení odpadní vody v kanalizaci dojde k vysrážení tohoto odpadu a postupně k jeho zanesení, respektive zalepení odpadních systémů v domácnostech. Nejčastější případy nastávají v přečerpávacích jímkách a nádržích, kde dochází po ochlazení tuků k ucpání čerpadel a to z důvodu obalení spínacích plováků tuky.Tuky se v kanalizaci také částečně rozkládají, tím vznikají mastné kyseliny a ty zvyšují korozi stěn kanalizačního potrubí. Současnou kombinací nečistot v odpadních vodách, kde se střetávají vody z mycího procesu ( zbytky jídel, tuky, cukry apod.), pracího procesu ( prací prostředky ) a splaškové vody vzniká pozitivní prostředí pro výše uvedený problém. Pokud jde o separaci potravinářských olejů a tuků, pak je to první krok k prodloužení životnosti a akceschopnosti odpadních potrubních systémů v domácnostech. V následujících obdobích bude docházet k další regulované separaci odpadů. Důkazem toho je snaha, jak řešit problematiku sběru biologicky rozložitelných odpadů, kam kde krom zahradních výpěstků a trávy, patří např. i zbytky jídel a potravin. Pokud máte rádi své domy, pak je chraňte. Chraňte je aktivní prevencí, vždyť i nádherný dům ztrácí na kráse bez správné funkce odpadních systémů.

STUDIE OPTIMALIZACE SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍMI ODPADY V MĚSTYSI SPÁLOV (1.62 MB)

Výsledky systému EKO - KOM za rok 2019

Tisková zpráva Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do barevných popelnic přes 51 kilogramů odpadu.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu