Městys Spálov
Spálov

Poplatky

POPLATKY 

    Poplatek za komunální odpad

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v městysi nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území městyse.

 • Sazba poplatku na rok 2023 je na osobu 550,-Kč.
 • Sazba poplatku na nemovitost (uvedeno výše) na rok 2023 je 550,-Kč na rok.
 • Poplatek uhraďte do 31.3.2023.
 • Bankovní účet č. 1766124319/0800, variabilní symbol 3722 a čp. nemovitosti (např. budova čp. 1 bude mít variabilní symbol 37221).
 • V hotovosti na pokladně úřadu. Pokladní hodiny: pondělí a středa  od 8:00-11:00 a od        13:00 - 16:00 hod.
 • Na poplatek není možno vystavit fakturu!!!

  Poplatek ze psů

 • Sazba poplatku na rok 2023.
 • a) za jednoho psa 200,-Kč,
 • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,-Kč,
 • c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,-Kč,
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 190,-Kč.
 • Poplatek uhraďte do 31.3.2023 
 • Bankovní účet č. 1766124319/0800, variabilní symbol 1341 a čp. nemovitosti (např. budova čp. 1 bude mít variabilní symbol 13411).
 • V hotovosti na pokladně úřadu. Pokladní hodiny: pondělí a středa  od 8:00-11:00 a od 13:00-16:00 hod.

Na poplatek není možno vystavit fakturu!!!


    Poplatek za stočné

 • Sazba poplatku na rok 2023 je na osobu 525,-Kč
 • Na poplatek bude vystavena faktura do 30.4.2023.
 • Způsob platby bude uveden na faktuře.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu