Městys Spálov
Spálov

Poplatky

POPLATKY 

   

Poplatek za obecní systém odpadového hospodářství v roce 2024

Poplatníkem poplatku je fyzická osoba přihlášená v městysi nebo vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášená žádná fyzická osoba a která je umístěna na území městyse.

 • Sazba poplatku na rok 2024 je na osobu 700,-Kč.
 • Sazba poplatku za nemovitou věc na rok 2024 je 700,-Kč na rok.
 • Poplatek uhraďte do 31.3.2024.
 • Bankovní účet č. 1766124319/0800, variabilní symbol 3722 a čp. nemovitosti (např. budova čp. 1 bude mít variabilní symbol 37221).
 • V hotovosti na pokladně úřadu Pokladní hodiny:

           Pokladní hodiny:

           pondělí a středa  od 8:00-11:00 a od 13:00 -16:00 hod.

           Na poplatek není možno vystavit fakturu!!!


Poplatek ze psů

 • Sazba poplatku na rok 2024.
 • a) za jednoho psa 200,-Kč,
 • b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 250,-Kč,
 • c) za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 150,-Kč,
 • d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 190,-Kč.
 • Poplatek uhraďte do 31.3.2024 
 • Bankovní účet č. 1766124319/0800, variabilní symbol 1341 a čp. nemovitosti (např. budova čp. 1 bude mít variabilní symbol 13411).
 • V hotovosti na pokladně úřadu.

           Pokladní hodiny:

           pondělí a středa  od 8:00-11:00 a od 13:00 -16:00 hod.

           Na poplatek není možno vystavit fakturu!!!


    Poplatek za stočné na rok 2024

 • Sazba poplatku na rok 2024 je 560,-Kč na osobu/rok, 16,-Kč/m3
 • Na poplatek bude vystavena faktura do 30.4.2024.
 • Způsob platby bude uveden na faktuře.

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu