Městys Spálov
Spálov

,,Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c"

MSK                        MMR

„Městys Spálov, Obnova místní komunikace 24c“

Realizace projektu s názvem „Městys Spálov, Obnova místní komunikace24c“ (Mlýnice), byla realizována na základě zpracovaného technologického postupu autorizovaným inženýre Ing. Michalem Slaninou, Frýdek Místek. 

Na základě výběrového řízení byla jako zhotovitel stavby vybrána firma SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Šenov u Nového Jičína, která podala nejnižší cenovou nabídku ve výši 5.780.717,09 s DPH. Termín předání staveniště byl 11. 5. 2022 a dílo bylo dokončeno 27. 6. 2022.  

Na komunikaci o šíři 2,8 – 3 m byl povrch velmi popraskaný s mnohými nerovnostmi, výmoly, výtluky a často i s absencí materiálu.    Při realizaci bylo provedeno frézování živičného krytu v tl. 50 mm, očištění 1 500 m příkopů, osazení 20 m svodnic k zachycení a odvodu vody v příčném směru, vyčištění a  dvou zídek propustku, plnoplošná vyrovnávka z asfaltobetonu, položení obrusné vrstvy (ACO) z asfaltobetonu v tl. 50 mm. Celková plocha opraveného povrchu je 6 965 m2 a délka komunikace je 2 213 bm.

Celková cena díla byla ve výši 5.780.717,09Kč.

Na obnovu místní komunikace 24c byla poskytnuta dotace z Ministerstva pro místní rozvoj, program podpora a rozvoj regionů 2019+ ve výši 3.476.650 Kč a z Moravskoslezského kraje ve výši 1.144.029, -Kč.

oprava cesty 24coprava cesty 24coprava cesty 24c

oprava cesty 24coprava cesty 24coprava cesty 24c

oprava cesty 24coprava cesty 24coprava cesty 24c

oprava cesty 24c 

 

 

                                                                      

 

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu