Městys Spálov
Spálov

Oprava zámecké zdi se vstupní branou - Spálov

 

logo

„Oprava zámecké zdi se vstupní branou – Spálov“

Projekt „Oprava zámecké zdi se vstupní branou – Spálov“  byl realizován na základě zpracovaného projektové dokumentace Bc. Dany Hauerlandové, Nový Jičín. 

Kamenná zeď kolem parku byla již na mnoha místech staticky narušena a v některých místech se bortila.

Protože nebyl znám stav a hloubka původního základu, bylo nutné provést vyčištění základové rýhy v šířce 900mm a nezámrzné hloubce 900mm. Byl proveden podsyp ze štěrkopísku vč. zhutnění. Základ byl proveden z prostého betonuB25/30XC2 v šířce 900mm a výšce 800mm. Na tuto výšku byla z obou stran přiložena svislá hydroizolace. Spoj mezi základem a betonovým jádrem zdí byl opatřen hydroizolační hmotou ve dvou vrstvách. Nad výšku základového pásu bylo jádro obvodové zdi vyztuženo uprostřed šířky, v podélné rovině KARI sítí. Z obou stran pak byla zeď obložena původním vyčištěným lomovým kamenem, který byl po vystavění zdi vyspárován. Jádro zdi s KARI sítí bylo zalito betonem. Shora je zeď ukončena novou betonovou deskou, taktéž vystuženou KARI sítí. V zadní časti parku zůstal ve zdi otvor o šíři 4,13m s pilíři o výšce 2,0m, pro budoucí umístění kované brány a branky. Celková délka opravované zdi je 127,3m, výška od 1,6m do 1,9m. Z původní brány byla odstraněna poškozená vápenná omítka, což odkrylo původní kamennou bránu s klenbou. Proto byly odstraněny cihlové pilíře, kameny brány byly vyčištěny, doplněny a nově vyspárovány. Výška brány je 3,080m. Nakonec byl nad vstupní bránu umístěn restaurovaný erb rodu Schertzů.  Mimo projekt byly kolem kamenné zdi instalovány tři stožáry veřejného osvětlení.

Práce na projektu byly započaty 1.9.2021 a dokončeny dne 12.8.2022. Dílo prováděla fa STAVBY BALLER s.r.o., Spálov. Cena 3.843.664,43Kč s DPH.

Erb restauroval pan Eduard Krasňák, Přerov za cenu 24.600,-Kč.

Veřejné osvětlení zhotovil pan Stanislav Pařenica, Jakubčovice nad Odrou za cenu 113.171,-Kč.

brána

zámecká zeď

zámecká zeď

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu