Městys Spálov
Spálov

„Rekonstrukce sociálního zařízení základní školy ve Spálově“

MSKProjekt s názvem „Rekonstrukce sociálního zařízení základní školy ve Spálově“ byl realizován v budově č.p. 1 v katastrálním území Spálov. 

Na základě výběrového řízení ze dne 10.6.2020, byla na výše uvedený projekt vybrána firma STAVBY – BALLER s.r.o., 742 37 Spálov 30, IČO: 29396841, jehož předložená nabídla činila 1.559.151,67Kč s DPH. 

Práce byly zahájeny dne 29.6.2020 a spočívaly v kompletní úpravě sociálního zázemí v základní školy. Bylo nutné zdemontovat stávající obklady a dlažbu, v některých částech odstranit stávající příčky, zdemontovat radiátory, zhotovit nové rozvody vody, kanalizace a elektro. Dále byla provedena montáž SDK příček a podhledů, úprava omítek, montáž obkladů, dlažby, nových otopných těles, zařizovacích předmětů, dveřních křídel a zárubní, bezdotykových světel. Byla provedena nová výmalba. U umyvadel byly instalovány nové dávkovače mýdla, zásobníky papíru a koše.

V 1.NP bylo nově zbudováno WC chlapci z bývalé technické místnosti. V této místnosti bylo nutné navíc provést sanaci zdiva injektáží pomocí AQUAFINU -F.

Celkem bylo rekonstruováno nebo nově vybudováno celkem osm bloků – v 1.NP WC chlapci, WC dívky, ve 2.NP WC chlapci, dívky, muži, ženy, dále WC podkroví a v části ZUŠ.

Během stavby se vyskytly vícepráce, a to nutnost sanace zdiva, nová kanalizace v části 1.NP WC dívky a 2. NP WC chlapci, rozvody elektřiny a vody nešlo napojit na staré stávající rozvody, ale byly provedeny nově, v podkrovním WC byly oproti projektu vyměněny všechny obklady.

Dodatkem ke smlouvě o dílo č.1 byla upravena cena za dílo ve výši 1.833.345,16Kč.

Akce byla ukončena předáním stavby dne 21.8.2020.

Projekt byl podpořen Moravskoslezským krajem v rámci dotace Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020.  

Stav před úpravou            Stav po úpravě

před              po

před              po

před              po

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu