Městys Spálov
Spálov

Výstavba tech. infastruktury ve Spálově - SO 01 Chodníkové těleso kolem fary

sfdiStavba byla realizována na poz. par. č. 3389/1 v KÚ Spálov. Stavební práce vyly prováděny na základě  projektové dokumentace, kterou zpracoval Ing. Jaroslav Groman. Na základě výběrového řízení byla vybrána jako zhotovitel fa Monstavby Morava s.r.o., Havířov, která započala 4.4.2016 stavební práce. Součástí díla bylo vybudování opěrné zdi, kdy stávající zeď byla nejdřív odstraněna a byla vystavěna nová o délce 71,7, šířce 0,65m a výšce do 1,4m nad chodníkovým tělesem. Součástí bylo i vybudování dvou schodišť. Chodníkové těleso bylo vystavěno v šířce 1,51-1,64m v délce 74.4 m. Od komunikace bylo chodníkové těleso odděleno betonovým obrubníkem. Pod chodníkovým tělesem bylo umístěno odvodňovací potrubí, které bylo obsypáno oblázkový m štěrkem a napojeno na novou uliční vpusť. Za opěrnou zdí byl proveden zpětný zásyp zeminou.  Vybudovaná stavba zajistí především bezpečnost chodců. 

Celková cena díla byla 1.818.655,46Kč. Na stavbu byla  městysu Spálov poskytnuta dotace  Státního fondu dopravní infrastruktury ve výši 1.214.000,-Kč. 

chodníkové tělesochodníkové tělesochodníkové těleso

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu