Městys Spálov
Spálov

Struktura obecního úřadu

 • Starosta
 • Místostarosta
 • Hlavní účetní, správce rozpočtu, matrikářka
 • Asistentka, zástup matrikáře
 • Kronikář

Ludmila Sucháčková

 • členka zastupitelstva
 • funkce: starostka
 • telefon: 556 729 717
 • email: obec@spalov.cz 
Náplň činnosti:
 • činnosti vymezené zákonem č. 128/2000 Sb. ( § 103 a násl.)
 • majetkoprávní
 • finanční
 • stavební
 • územní plánování
 • bytové hospodářství
 • školství
 • životní prostředí
 • lesní hospodářství
 • odpadové hospodářství
 • čištění odpadních vod
 • sjednávání a uzavírání smluv na prodej a pronájem nemovitostí městyse Spálova
 • sjednávání a uzavírání pracovních smluv a dohod
 • správní rozhodnutí na úseku  malých zdrojů znečištění
 • péče o úřední desku
 • správa a evidence obecních pozemků
 • poskytování výpisů Czechpointu
 • vedení spisové služby

Oldřich Kostka

 • člen zastupitelstva
 • funkce: místostarosta 

Náplň činnosti:

 • zastupuje starostku v době nepřítomnosti, nebo v době, kdy nevykonává funkci
 • spolu se starostkou podepisuje právní předpisy obce

Pavlína Sendlerová

 • Funkce: hlavní účetní, správce rozpočtu, matrikářka
 • Telefon: 556 715 163
 • Email: pavlina.sendlerova@spalov.cz

Náplň činnosti:

 • vedení účetnictví
 • zpracování rozpočtu
 • zpracování daňových přiznání
 • agenda místních poplatků
 • zpracování mezd a personalistiky
 • fakturace, bankovní operace
 • vymáhání nedoplatků
 • vedení pokladny
 • evidence matričních událostí
 • spisová služba
 • evidence obyvatel
 • ověřování podpisů a listin
 • poskytování výpisů Czechpointu

Jana Tillová

 • Funkce: asistentka, zástup matrikářky
 • Telefon: 702 120 207
 • Email: jana.tillova@spalov.cz
Náplň činností:
 • ověřování podpisu a listin
 • spisová služba 
 • poskytování výpisů Czechpointu
 • správa webových stránek
 • správa hřbitova
 • knihovnice
 • správa úřední desky
 • evidence matričních událostí

Jaroslava Šustková

Funkce: kronikář

Náplň činnosti: 

 • zabezpečuje podklady k vedení obecní kroniky
 • vedení obecní kroniky

Úřad

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu