Městys Spálov
Spálov

Památky a pamětihodnosti

Spálov má tři objekty zapsané ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek, a to kostel sv. Jakuba Staršího, kamenný kříž na rozcestí u č. 186 a socha sv. Jana Nepomuckého na Placi.

Kostel má loď s plochým stropem, oddělenou od polygonálního kněžiště širokým půlkruhovým obloukem. Loď s hranolovou věží pochází z roku 1734, gotické kněžiště s hřebínkovou síťovou klenbou a s odstupňovanou podlahou je zachovalá část starého kostela. Památkově cenné vnitřní vybavení kostela: dřevěná kazatelna s barokními plastikami polychromovanými a pozlacenými, cínová křtitelnice s letopočtem 1619, socha sv. Jakuba a socha sv. Jana Evangelisty, obě vysoké okolo 150 centimetrů.

Kamenný kříž byl postaven podle místních tradic na místě dřevěného misijního kříže. 
Na soklu je nápis:

JESU PRO NOBIS PECCATORIBUS
CRUCIFIXO CRUEM HANC
SEQUE EX ASSE OFFER
S : L : F : D : N :
1750
V PŘEKLADU: „ Ježíši, pro nás ukřižovaný, obětuj tento kříž a z největší části sebe“. Zkratky značí SPALOVII LUX FUNDI DOMINI NOSTRI, tj. Spálov rok založení Pána našeho 1750.

Socha sv. Jana Nepomuckého původně stála poblíž rybníka u cesty do zámku, na plac byla přemístěna v roce 1829. Postava světce má kanovnické roucho, stojí v typickém esovitém postoji barokních soch, levou nohou dusí alegorickou podobiznu hereze ( bludařství, 
kacířství ) a v pozvednuté ruce drží křížek, jakoby jím žehnal nebo jej nabízel divákovi. Pískovcová kartuš na podstavci nese erb majitele panství Antonína Zena. 

Památky místního významu

Zděná kaplička sv. Jna Křtitele na horním konci, sloužila v minulosti ke svatojánským pobožnostem a jako zastávka prosebného procesí do polí.
Zděná kaplička Hajchlova sloužila rovněž jako zastávka prosebného procesí za zachování úrody.
Socha Panny Marie Růžencové stojí na hranolovém soklu, je chráněna novodobou kovovou stříškou. Socha zobrazuje Pannu Marii s Ježíškem, který nese v levé ruce panovnické jablko s křížkem a pravou rukou naznačuje požehnání. Dřevěná socha je z přelomu 19. a 20. století.
Pomník selských rebelů tvoří slepencový balvan o hmotnosti zhruba 4,5 tuny, přivezený z nedalekého lesa Polomiska. Postaven byl v roce 1948 u příležitosti stého výročí zrušení roboty a na památku hlavních účastníků selských rebelií. 
Pomník padlých je zhotoven z leštěné slezské žuly. Hlavní část ve tvaru obelisku doplňují po stranách sochy sv. Václava a truchlící Matky Vlasti. Pomník posvětil dne 2. září 1928 místní farář Oldřich Kyselák.
Socha sv. Jana Nepomuckého na dolním konci představuje lidovou pískovcovou plastiku. Světec drží v levé ruce kříž za jeho spodní část a v pravé ruce má palmovou ratolest.
Zděná kaplička na dolním konci pochází údajně z roku 1834. Sloužila k pobožnostem pro prosebné procesí za ochranu úrody.
Kamenné vázy v okrasné části zámeckého parku představují barokní plastiky z první poloviny 18. století. Vázy mají tvar zvoncové číše se široce rozevřeným hrdlem, zdobeným pruhem vinných listů a uchy tvaru beraní hlavy. V roce 1997 byly vázy v havarijním stavu, byla zachráněna jedna jako cenná památka, druhá váza je kopie originálu. 

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu