Městys Spálov
Spálov

ZŠ a MŠ Spálov, školní rok 2011/2012

Základní školu v roce 2011/2012 navštěvovalo 113 žáků, z toho 87 ze Spálova, 21 z Luboměře, 2 z Heltínova a 3 z Oder.  

Na prvním stupni se samostatně vyučuje v první třídě, ostatní ročníky se spojují, druhý a třetí, také čtvrtý a pátý do jedné třídy. V mateřské škole je zapsáno 42 dětí ve dvou odděleních - Veverky a Zajíci. Provoz v MŠ zůstává stejný od 6.30 do 16.00. V ZŠ začíná vyučování stále v 7.15.

Mateřská škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Putování s říkankou.
V základní škole se vyučuje podle vlastního ŠVP Škola pro život ve všech třídách. Oba vzdělávací dokumenty (pro MŠ i pro ZŠ) byly schváleny českou školní inspekcí jako vyhovující a správné. Mimo povinných předmětů se vyučují též volitelné předměty - praktika z ekologie, německý jazyk od 7. třídy, domácnost, základy administrativy (psaní na počítači). Z nepovinných předmětů náboženství.

Ve škole pracují také zájmové útvary - taneční, psaní na počítači, fotbalový kroužek, basketbalový kroužek, florbalový kroužek, vaření, pohybové hry, kroužek anglického jazyk, výtvarný kroužek.

Škola profiluje velmi dobrou péčí o žáky s výukovými problémy a žáky s vadou řeči. Nápravě řeči se věnujeme již u dětí v mateřské škole. Na veřejnosti se prezentuje formou různých vystoupení: loučení s MŠ, vítání prvňáčků, stužkování absolventů, výstavky, projektové dny, školní plesy, plavání, lyžařský výcvik, Den Země a ochrana přírody, vlastivědné exkurze. Vydáváme žákovský časopis Školní expres ZŠ Spálov a rodiče informujeme prostřednictvím školního Zpravodaje. Velmi dobrých výsledků žáci dosahují v přírodovědných soutěžích a olympiádách, výborní jsou v psaní na počítači. Na mistrovství republiky obsadili 2. místo. Populární je Kurz společenského chování a tance s žáky 8. a 9. třídy.  Ve školním roce 2011/2012 v rámci projektu ESF Vzdělání pro konkurenceschopnost učitelé vytvořili 432 DUMů (digitálních učebních materiálů). Ve šk. roce 2011/2012 dosáhli naši žáci velmi dobrých umístění v těchto oblastech:

  • 1. místo okresní kolo recitační soutěže                                
  • 5. místo okresní kolo BiO, kat. C
  • 2. místo mistr. republiky v psaní na počítači                       
  • 7. místo okresní kolo BiO, kat. D
  • 2. místo okresní kolo dopravní soutěže                               
  • 7. místo okresní kolo DO                           

Ke 30. 6. 2011 odešla p. ředitelka a p. zástupce ředitelky do důchodu. Novým ředitelem školy byl jmenován PaedDr. Zdeněk Kotas, novou zástupkyní ředitele byla jmenována p. uč. Mgr. Marie Süsenbeková.

Ve šk. roce 2011/2012 byly ve škole provedeny tyto úpravy: výměna dveří a oken v tělocvičně, stavební úpravy sociálního zařízení u tělocvičny, nové lavice a stolky v odpočinkových koutcích.

PaedDr. Zdeněk Kotas, ředitel školy

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu