Městys Spálov
Spálov

Územní plán

Dne 8.12.2020 vydalo Zastupitelstvo městyse Spálov Změnu č. 1 Územního plánu Spálov formou opatření obecné povahy. V souladu se stavebním zákonem bylo po vydání Změny č. 1 Územního plánu Spálov zajištěno vyhotovení úplného znění Územního plánu Spálov po vydání Změny č. 1.

Do Změny č. 1 Územního plánu Spálov a Úplného znění Územního plánu Spálov po vydání Změny č. 1 lze nahlížet na Úřadě městyse Spálov a na Městském úřadě Odry, Odboru územního plánování a stavebního řádu

Odkaz na webové stránky města Odry:

http://www.odry.cz/uzemni-plan-spalov/ds-13453/archiv=0


Úplné znění Územního plánu Spálov po vydání        Změny č.1

Současně platnou územně plánovací dokumentací pro městys Spálov je Územní plán Spálov ve znění Změny č. 1 s účinností od 4.2.2021.

TEXTOVÁ ČÁST

Spálov-úplné znění po Změně č.1 (994.33 kB)

GRAFICKÁ ČÁST

1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENENÍ ÚZEMÍ (823.4 kB)

1_VÝKRES ZÁKLADNÍHO ČLENĚNÍ ÚZEMÍ-LEGENDA (138.75 kB)

2_HLAVNÍ VÝKRES (1.83 MB)

2_HLAVNÍ VÝKRES-LEGENDA (384.85 kB)

3_KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY (2.04 MB)

3_KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY-LEGENDA (409.57 kB)

4_KONCEPCE VODNÍHO HOSPODAŘSTVÍ (2.2 MB)

4_KONCEPCE VODNÍHO HOSPODAŘSTVÍ-LEGENDA (435.48 kB)

5_KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ (1.94 MB)

5_KONCEPCE ENERGETIKY A SPOJŮ-LEGENDA (375.56 kB)

6_VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACI (948.46 kB)

6_VÝKRES VPS, OPATŘENÍ A ASANACÍ-LEGENDA (214.25 kB)

7_KOORDINAČNÍ VÝKRES (3.12 MB)

7_KOORDINAČNÍ VÝKRES- LEGENDA (796.14 kB)

 

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu