Městys Spálov
Spálov

 Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

3. Pojmenování (název) životní situace

 Ustanovení zvláštního příjemce důchodu

4. Základní informace k životní situaci

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce důchodu v případech, kdy oprávněný příjemce není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu přebírat svůj důchod a hospodařit s ním. V případě oprávněného příjemce (nezletilý) se může jednat o situaci, kdy nemůže oprávněný (nezletilý) nebo jeho zákonný zástupce nebo opatrovník výplatu přijímat.

Dle zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, dohlíží obecní úřad, jak jím ustanovený zvláštní příjemce dávky důchodového zabezpečení plní ustanovené povinnosti. Neplní-li své povinnosti řádně, rozhodne o ustanovení jiného příjemce.

Zvláštní příjemce je povinen dávku použít pouze ve prospěch oprávněného a osob, které je oprávněný povinen vyživovat. Zvláštní příjemce je povinen na žádost oprávněného nebo obecního úřadu, který jej ustanovil, podat písemné vyúčtování dávky, která mu byla vyplácena, a to do jednoho měsíce.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)


Žádost o ustanovení zvláštního příjemce podává oprávněný prostřednictvím formuláře. Nemůže-li ze zdravotních důvodů tuto žádost podat, může žádost uplatnit osoba, která hodlá být zvláštním příjemcem důchodu oprávněného.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Oprávněný příjemce důchodu podává žádost o ustanovení zvláštního příjemce důchodu na Úřadu městyse Spálova, Spálov  62, v kanceláři účetní. V žádosti uvede konkrétní jméno osoby, která by měla být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu a důvody žádosti.
V případě, že oprávněný příjemce není schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu žádost sám podat, může ji podat i osoba, která si přeje být ustanovena zvláštním příjemcem důchodu.
V tomto případě se nevyžaduje souhlas oprávněného, je však třeba doložit vyjádření lékaře o jeho stávajícím zdravotním stavu a neschopnosti přebírat důchod. Podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. f) správní řád, ustanoví správní orgán opatrovníka osobám zvlášť těžce zdravotně postiženým, s nimiž se nelze dorozumět ani prostřednictvím tlumočníka nebo prostředníka a z tohoto důvodu nejsou schopni podat vyjádření k řízení o ustanovení zvláštního příjemce důchodu.
V případě, že obecní úřad pro správní řízení v dané věci musí ustanovit oprávněné osobě (důchodci) opatrovníka, je třeba vhodnou osobu nejprve hledat v rodině a blízkých osobách oprávněné osoby. Tento opatrovník nemůže být současně ustanoven zvláštním příjemcem důchodu oprávněné osoby.

Podmínkou je místní příslušnost oprávněného příjemce důchodu (trvalý pobyt) v městysi Spálov. Účastníky řízení jsou oprávněná osoba a osoba, která se má stát zvláštním příjemcem. Řízení se primárně týká práva oprávněné osoby, tedy osoby, které byl přiznán důchod. Místní příslušnost obce se tedy stanoví podle místa trvalého pobytu poživatele dávky důchodu (dle ust. § 11 odst. 1 písm. d) správní řád).

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

 Písemným podáním

8. Na které instituci životní situaci řešit

 Vyplněné formuláře je nutné doručit osobně na Úřad městyse Spálova, Spálov 62, k rukám paní Pavlíny Sendlerové, účetní městyse nebo na podatelnu Úřadu městyse Spálova.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 Občanský průkaz

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 Další účastníci nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

 Tuto situaci nelze řešit elektronicky, vhodnější je osobní kontakt s místně příslušným úřadem.

28. Popis byl naposledy aktualizován

07.02.2023

29. Datum konce platnosti popisu

 Bez časového omezení.

Praktické info

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu