Městys Spálov
Spálov

Občanské sdružení TORA

Napřed si zodpovězme otázku, co znamená slovo tora. Zalistujeme-li knihou Nářečí Spálovska, nalezneme k tomuto dialektickému výrazu význam STOPA. Tento název jsme zvolili proto, že cílem našeho letos vzniklého občanského sdružení je, aby po jeho činnosti v naší obci zůstávala pozitivní stopa. Podle stanov sdružení to konkrétně znamená, že bychom se rádi věnovali ochraně přírody, krajiny a životního prostředí. Spojuje nás také zájem o místní kulturní a folklórní dědictví. 

Naší hlavní aktivitou v roce 2008 byl projekt s názvem OVOCNÉ STROMY NA ODERSKU. Dovolte, abychom se o něm rozepsali podrobněji.

Projekt s celkovým rozpočtem 132 000 Kč podpořila částkou 100 000 Kč Nadace Partnerství, která své prostředky získává převážně od stavební společnosti Skanska. Zbylou část podpořili drobní sponzoři a městys Spálov. Projekt se skládal ze tří na sebe navazujících částí-výsadby ovocného sadu v Klokočůvku, výsadby aleje podél Mlýnice a Ovocné slavnosti. V Klokočůvku nás bylo v sobotu 8.11.asi 35 (z toho asi 20 spálovských skautů a dalších místních příznivců) a za dopoledne jsme vysadili 300 vysokokmenných jabloní, hrušní a jiných ovocných stromů starých odrůd. Den před touto velkou akcí se nám podařilo vysadit ještě 50 pětiletých třešní odrůd Burlat, Karešova a Kaštánka v horní části Mlýnice a to po pravé straně směrem od Spálova. Pomáhali taktéž skauti a několik místních, kteří reagovali na hlášení rozhlasu. Patří jim velký dík stejně jako paní starostce, která zařídila vykácení přestárlých stromů a následný vzorný úklid.

Třešničkou na dortu byla velká společenská akce zvaná Ovocná slavnost, která se konala deštivou sobotu 4.10. Návštěvníci ze Spálova a z bližšího i vzdálenějšího okolí si mohli prohlédnout výstavku jablek a hrušek starých odrůd a vyslechnout přednášku o nich, podívat se na animovaný film Muž, který sázel stromy nebo "jen" ochutnat mošt, guláš, či jiné laskominy. Do toho hrál a zpíval Kokeš. Účast byla  hojná (asi 200 osob), což je největší odměnou pro všechny, kdo nějak pomohli a přiložili ruku k dílu. 
Na závěr dovolte, abychom jim touto cestou poděkovali. Vás ostatní, kteří byste se rádi připojili k činnosti našeho sdružení, bychom poprosili, abyste se nestyděli. Vždyť spojíme-li své síly, zvládneme i dílo, na něž by si žádný z nás sám netroufl.

Za o.s.Tora manželé Nečasovi a M. Chytil

Městys

Informace od nás

Smart info

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Chci se zaregistrovat

Facebook

 
 

Rozpočet

rozpočet

Odstávky elektřiny

ČEZ Distribuce - Plánované odstávky

Odkazy

Obce mikroregionu